turistika

Turistika®: economische effecten van toerisme

Het model Turistika is het product van een langdurige samenwerking van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curaçao (voorheen Dienst Economische Zaken) en de Curaçao Tourist Board met SEO Economisch Onderzoek.

Turistika berekent de economische effecten van toerisme op de Curaçaose economie op korte en middellange termijn. Het is een econometrisch model dat zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de toeristische markt op Curaçao beschrijft, met als belangrijkste input de jaarlijkse Expenditure Surveys onder vertrekkende toeristen. Dankzij Turistika is de overheid van het Land Curaçao nauwkeuriger in staat om de effecten van toerisme op de eilandeconomie te analyseren.

Het model bevat econometrische modelbouwexpertise van SEO, waarvan de lokale opdrachtgevers gedurende werkstages en workshops deelgenoot worden gemaakt. Turistika is daarmee niet alleen 'een model', maar ook een manier om de specialistische kennis van economische modelbouw blijvend in het land te vestigen en de bestaande kennis van de toeristische sector van Curaçao bijeen te brengen.

In 2005/2006 werd versie 2 van het model op diverse punten verder ontwikkeld. Zo werd onder andere door toevoeging van een input/output-module beter inzicht verkregen in de indirecte effecten van toerisme. Een verdere uitbreiding van het model tot versie 3 is ter hand genomen in de periode 2006-2008. In deze fase is de 'binnenkant van het model' verder gedynamiseerd en  geactualiseerd. Verder is de indeling in productgroepen volledig vernieuwd, en ook de classificatie van accomodaties aangepast aan de behoefte van de gebruikers.
 
Inmiddels is er, mede door de snelle veranderingen van de laatste tijd op de Venezolaanse markt en de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis, behoefte ontstaan aan een nieuwe upgrade van het model, waaraan momenteel gewerkt wordt.

Turistika: modelscenario's 2005-2012

 turistika