expertise en onderzoeksgebieden

Expertise en onderzoeksgebieden

Het luchtvaartcluster biedt klanten assistentie op de volgende terreinen:

Connectiviteitsanalyse
NetScan is een belangrijk diagnose-instrument voor het connectiviteitsvermogen van luchtvaartnetwerken. Hubs, regionale luchthavens als overheden en luchtvaartmaatschappijen verwerven hiermee inzicht in de concurrentiekracht van het netwerk.

Economische effectanalyses
NetCost rekent de mogelijk de effecten van netwerkveranderingen, liberalisering en alliantievorming door in termen van directe economische effecten, passagiersvolume en marktaandelen.
 
Airport traffic forecasting en scenario analyse
Aviadem is een forecasting tool die flexibel inzet op prognose- en scenario vraagstukken voor luchthavens die in hun master planning van lange termijn verkeers- en vervoerbeelden moeten uitgaan. Het accent in deze modellen ligt primair op de risico-analyse van mogelijke toekomstige marktontwikkeling in plaats van de traditionele “crystal ball” prognoses.

Catchment area vraagstukken
Onze catchment area tool maakt het mogelijk de catchment area van luchthavens in kaart te brengen op individueel herkomst-bestemmingsniveau. Tevens kan de tool effecten van beleidsmaatregelen, netwerkveranderingen en luchthavenconcurrentie op het marktaandeel van luchthavens doorrekenen.

Route feasibility

De Route Feasibility Tool maakt inzichtelijk welke nieuwe markten voldoende passagiersvraag hebben voor een directe route. Tevens rekent de tool de directe economische baten van een nieuwe verbinding door. Lees meer over de Route Feasibility Tool >

Quality of Service Indicators
De QSI tool van SEO biedt klanten de mogelijkheid effecten van hypothetische veranderingen in het netwerk op passagiersvolume (transfer/OD), connectiviteit, marktaandeel van carriers en airline/airport revenues door te rekenen. In samenwerking met partner Aviation Analytics kan SEO tevens een geïntegreerd pakket van een QSI tool en dataproducten (OAG, MIDT etc.) verzorgen.

Airport charges benchmarking
De Benchmark Airport Charges vergelijkt de concurrentiekracht van luchthavens in termen van luchthavengelden en overheidsheffingen.

Autoparkeerprognoses
Korte termijn autoparkeerprognoses op luchthavens uitvoeren en parkeeropbrengsten optimaliseren.
Schedule design: Dienstregeling voor start-up carriers ontwerpen en optimaliseren.

Ticketprijsmonitor
Ticketprijzen monitoring door middel van webscrapingtechnologie

Luchtvaartcursussen
Het luchtvaartcluster verzorgt op maat gesneden cursussen luchtvaarteconomie.

 expertise en onderzoeksgebieden