Duurzaamheid & Energie

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk economisch onderzoek op het gebied van duurzaamheid en energie.

Vraagstukken over duurzaamheid en energie bewegen zich in het spanningsveld tussen de doelstellingen betaalbaar, schoon en betrouwbaar. SEO Economisch Onderzoek ondersteunt in deze driehoek beleidsbeslissingen van overheden en bedrijven met gedegen en innovatief onderzoek. Met welke instrumenten kunnen bedrijven kostenefficiënt een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor energiebesparing in duurzaamheid en duurzame energie? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van extra investeringen in duurzaamheid en duurzame energie? Wat zijn de voorwaarden voor efficiënte en effectieve regulering van het netbeheer in de energiemarkt?

Dit zijn vragen waaraan SEO Economisch Onderzoek de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd voor een breed scala van opdrachtgevers: van netbeheerders tot de rijksoverheid, van energiebedrijven en ngo’s tot toezichthouders. Onze onderzoekers hebben actuele kennis over duurzaamheid en het functioneren van de energiemarkt in de hele keten: van productie, transport en distributie tot de levering.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bert Tieben.

Bert Tieben
Methodoloog

b.tieben@seo.nl / 020 525 1644


Bert Tieben is methodoloog bij SEO Economisch Onderzoek. Zijn expertise ligt bij energievraagstukken zoals de regulering van netbedrijven in de energiesector en de maatschappelijke kosten en baten van duurzame energie. Daarnaast houdt hij zich bezig met marktordeningsvragen in private en semi-publieke markten zoals het hoger onderwijs en advisering over toepassing van de Mededingingswet.  lees verder >

Bron afbeelding: Unsplash (Jason Blackeye)

 Onze expertise  > Duurzaamheid & Energie