Internationale economie

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk economisch onderzoek, monitor- en evaluatiekaders (M&E) en technische assistentie op het gebied van internationale economie.

Onze experts combineren een onderzoeksgerichte aanpak met praktische oplossingen en op maat gemaakte hulp om uw vragen te beantwoorden en uw problemen op te lossen. Ze publiceren in onderzoekstijdschriften, verzorgen trainingen en geven presentaties bij seminars, conferenties en beleidsfora.

Internationaal economisch onderzoek
Ons internationale economische onderzoek helpt bij het verwerven van inzichten en beantwoordt de vragen waarmee u of uw bedrijf te maken heeft. Onze experts hebben ervaring met onderzoek naar economische groei, werkgelegenheid, investeringsklimaat, internationale financiën en handel. Voor dat laatste hebben ze een wereldwijd handelsmodel ontwikkeld waarmee de economische effecten van wijzigingen in handelskosten (bijvoorbeeld vanwege sancties or wijzigingen in handelsakkoorden) op een bepaald land kunnen worden voorspeld. Door dit te combineren met input-outputmodellen, genereert het model de directe en indirecte effecten van dergelijke veranderingen op de bilaterale handel, het BNP, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in elke sector van een economie.
Wat zijn de kosten en baten van een handelsakkoord? Welk effect heeft migratie op de economische ontwikkeling van een land? Dit zijn een aantal voorbeelden van de onderwerpen die onze experts recentelijk hebben onderzocht.

Beoordelingen
Hebben ontwikkelingsprogramma’s en beleidsvormen de beoogde resultaten opgeleverd? Zijn ze relevant, efficiënt, effectief en duurzaam? Hoe zouden ontwikkelingsinterventies kunnen worden verbeterd? Dit zijn voorbeelden van de vragen die onze M&E-experts voor u kunnen beantwoorden. Ze beoordelen het effect van een particuliere ontwikkeling en programma’s voor capaciteitsontwikkeling, bouwen of vernieuwen de ‘theory of change’ achter een ontwikkelingsinterventie, stellen een evaluatiematrix op, en voeren een evalueerbaarheidsbeoordeling van een programma uit, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Participatie en leren van stakeholders zijn belangrijke onderdelen van onze aanpak.

Technische ondersteuning
Komt uw bedrijf of land voor uitdagingen te staan wat betreft de ontwikkeling? U weet dat uw instelling of land zich moet blijven ontwikkelen, en u bent op zoek naar manieren om dit te bereiken. Onze experts zullen samen met u een werkplan opstellen en u ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Ze hebben veel ervaring met het opstellen van monitor- en evaluatiekaders (M&E) en het aanbieden van technische ondersteuning op het gebied van beheer van overheidsfinanciën, belastingadministratie en beleid, lokale en regionale ontwikkeling, de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, en macro-economische hervormingen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Nienke Oomes of Viera van den Bergh-Špániková.

Nienke Oomes
Hoofd Internationale Economie

n.oomes@seo.nl / 020 525 1649 / 06 2290 0547


Nienke Oomes is hoofd Internationale Economie bij SEO Economisch Onderzoek en een ervaren projectleider op het gebied van internationale economische onderzoeksprojecten en evaluaties van internationale ontwikkelingsprogramma’s. Zij heeft meer dan 16 jaar ervaring met onderzoek, evaluatie en beleidsadvisering voor zowel geavanceerde en opkomende markteconomieën als ontwikkelingslanden. Haar expertise beslaat een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. lees verder >

Bron afbeelding: Pixabay (stokpic)

 Onze expertise  > Internationale economie