Mededinging & marktwerking

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk onderzoek, heldere conclusies en bruikbare adviezen, op het gebied van mededingingszaken, staatssteun, aanbestedingen en markt & overheid.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Zij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen op het gebied van mededinging, aanbestedingen en staatssteun, en verzorgen colleges, opleidingen en trainingen.

Mededinging

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor een gezonde en innovatieve economie. Overtreding van de concurrentieregels heeft vrijwel altijd forse schade tot gevolg. Wij bieden ondersteuning met economisch onderzoek naar de schade die afnemers van kartels hebben ondervonden. Ook onderzoeken we de omvang van de relevante markt en voeren we analyses uit van de werking van de markt. Onze opdrachtgevers in mededingingszaken zijn bedrijven en advocaten. In ons onderzoek maken wij gebruik van geavanceerde econometrische technieken en de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke economische literatuur. Naast onderzoek helpen we onze opdrachtgevers met advies in mededingingszaken.

Ook evalueren we in opdracht van overheden mededingingsbeleid. En helpen we buitenlandse overheden met het implementeren van mededingingsbeleid. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben we het mededingingsbeleid ontwikkeld.

Aanbestedingen

Wilt u een aanbesteding uitschrijven, dan is een goed aanbestedingsontwerp een vereiste. Dit kan namelijk allerlei problemen voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een goed aanbestedingsontwerp. Ook het beoordelen van de financieel-economische informatie in biedingen behoort tot onze expertise. Zo kunnen wij onder andere voor u onderzoeken of de genoemde kosten en rendementen marktconform zijn. Heeft u een aanbesteding verloren, is er volgens u ten onrechte niet aanbesteed, of denkt u dat er fouten zijn gemaakt in het aanbestedingsproces? Ook dan kunt u van onze expertise gebruik maken.

Staatssteun, markt & overheid

Voldoet onze subsidieregeling wel aan de Europese staatssteunregels? Is er sprake van een economische activiteit? En van een algemeen belang? Leidt een maatregel tot verstoring van concurrentie? Is er een effect op het handelsverkeer? Voor onze opdrachtgevers toetsen wij compliance met de Europese staatssteunregels. Wij beoordelen of een maatregel marktconform is en adviseren opdrachtgevers over hoe zij kunnen voldoen aan de staatssteunregels.

Onderneemt u als overheid economische activiteiten? Dragen die activiteiten daadwerkelijk bij aan een algemeen belang? Of bent u ondernemer en heeft u last van oneerlijke concurrentie door de overheid? Wij onderzoeken of wordt voldaan aan de Nederlandse markt & overheid-regels. Ook helpen we bedrijven en overheden met advies over de toepassing van de markt & overheid-regels.

Marktwerking
Heeft u te maken met inbesteding van activiteiten en vraagt u zich af of dit vanuit economisch perspectief gerechtvaardigd is? Of wilt u weten of uw markt optimaal werkt in termen van marktwerking? Dan bent u aan het juiste adres. Wij doen onder meer onderzoek naar hoe markten functioneren en waarom er sprake kan zijn van ongewenste marktuitkomsten. Dit onderzoek doen wij met name voor brancheorganisaties en overheidsinstanties.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Koert van Buiren.

Koert van Buiren
Zakelijk & financieel directeur en clusterhoofd Mededinging & Marktwerking

k.vanbuiren@seo.nl / 020 525 1630


Koert van Buiren is zakelijk & financieel directeur van SEO en hoofd van het cluster Mededinging & Marktwerking. Koert heeft circa 20 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek en advieswerk op het gebied van mededinging, staatssteun, aanbestedingen en marktwerking. Daarnaast heeft Koert uitgebreide ervaring met beleidsevaluatieonderzoek en treedt hij op als deskundige in economische schadezaken. lees verder >

Bron afbeelding: Pixabay (Pitoboy333)

 Onze expertise  > Mededinging & marktwerking