Kwaliteitsborging

SEO Economisch Onderzoek: de wetenschap dat het goed is

SEO onderscheidt zich op de markt voor contractonderzoek door de hoge kwaliteit van haar onderzoek. We investeren voortdurend in de wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoekers door een deel van ons resultaat beschikbaar te stellen voor congresbezoek en het schrijven van wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften.

In ons toegepaste onderzoek voor klanten gebruiken we inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Om de wetenschappelijke kwaliteit en de onafhankelijkheid van onze rapporten te waarborgen zijn deze als regel openbaar. Door naar buiten te treden via ons onderzoek, wetenschappelijke publicaties en presentaties blijven we bij de les en toetsen we tegelijkertijd of de meest belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied op de juiste wijze doordringen in het toegepaste onderzoek.

De kwaliteit van de dienstverlening van SEO Economisch Onderzoek is gecertificeerd door DNV-GL volgens de ISO-9001 norm. Hierin staat een voortdurende verbetering van de bedrijfsprocessen en klantgerichtheid centraal. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig door middel van interne en externe audits gecontroleerd en waar nodig aangepast.

 Over ons  > Kwaliteitsborging