Arjan Heyma - Arbeid & Onderwijs

Arjan Heyma

Arjan Heyma is sinds 2006 hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs en gespecialiseerd in het combineren van micro-econometrische analyses met beleidsonderzoek en -advies.

Arjan is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft al meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid, onderwijs en regionale economische ontwikkelingen. Hij richt zijn onderzoek- en advieswerkzaamheden vooral op de werking van de arbeids- en onderwijsmarkt en de relatie daartussen. Naast het verzorgen van beleidsadvies en het leiden van (o.a. complexe en multidisciplinaire) onderzoeksprojecten op deze terreinen, is hij ook nog altijd betrokken bij (o.a. econometrische) analyses van arbeidsmarktontwikkelingen en effecten van arbeidsmarktbeleid (o.a. werknemersverzekeringen, re-integratiedienstverlening, beloning, flexibele arbeid, scholing en arbeidsmigratie), economische gevolgen van vergrijzing en ontgroening, mismatches op de arbeidsmarkt en de toegevoegde waarde van het onderwijs.

Naast tal van econometrische methoden, maakt Arjan in zijn onderzoek gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken, waaronder focusgroep-gesprekken, diepte-interviews en observaties. Dit om effectevaluaties te kunnen ondersteunen met verklarende evaluaties, waardoor het waarom van effecten duidelijk kan worden. Op die manier kunnen ook handvatten voor beleid worden geïdentificeerd. Voor de waardering van effecten en beleidsalternatieven maakt hij onder andere gebruik van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA), een instrument waarvoor hij in de loop der jaren betrokken is geweest bij de ontwikkeling van diverse leidraden.

Arjan studeerde econometrie en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Dynamic Models of Labour Force Retirement', gebaseerd op onderzoek aan het Centre for Economic Research on Retirement and Ageing (CERRA) van de Rijksuniversiteit Leiden en een verblijf aan Yale University. Tussen 1998 en 2001 was hij onderzoeker en projectleider bij TNO Inro, vanaf 2001 is hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Wetenschappelijke publicaties van zijn hand zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals de Journal of Applied Econometrics, de Journal of Population Economics en de International Archives of Occupational and Environmental Health.

 

Wilt u weten wat Arjan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
a.heyma@seo.nl
020 525 1656

SEO-rapporten

27.11.2018Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Hebben de eerste 75 afgeronde sectorplannen hun doelen bereikt, hoe zijn ze uitgevoerd en wat is het effect ervan geweest op de samenwerking tussen sociale partners in sectoren en regio's? lees meer

07.09.2018Bekendheid en effectiviteit no-riskpolis artikel 29b ZW

Dit onderzoek laat zien dat de no-riskpolis in een kwart van de gevallen effectief is in het over de streep trekken van werkgevers om sollicitanten met een arbeidsbeperking aan te nemen. lees meer

11.06.2018De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland

SEO heeft de bijdrage van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa aan de Nederlandse productie en nationaal inkomen in beeld gebracht.lees meer

22.12.2017Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo; Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

De implementatie van de vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes verloopt voorspoedig.lees meer

21.12.2017Notitie Loonontwikkeling en de rol van de overheid

Is er aanleiding voor een loonimpuls? In een aantrekkende economie is het raadzaam dat de markt hier het voortouw neemt en de overheid volgt.lees meer

13.12.2017Tussenevaluatie sectorplannen 2017

Hebben de eerste 38 afgeronde sectorplannen hun doelen bereikt?lees meer

05.12.2017Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Een masteropleiding heeft positieve effecten op het pedagogisch-didactisch handelen en de onderzoekende houding van leraren en op de professionaliteit van de schoolorganisatie.lees meer

23.11.2017Wat een leraar in het voortgezet onderwijs verdient

Dit rapport onderzoekt het verschil in beloning tussen leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en vergelijkbare werknemers in de markt.lees meer

20.11.2017Wat verdient een overheids- of onderwijswerknemer ten opzichte van de marktsector

Wat is het verschil in loon tussen werknemers bij de overheid en in het onderwijs versus werknemers in de marktsector?lees meer

12.07.2017Wat een leraar in het primair onderwijs verdient

Dit rapport onderzoekt het verschil in beloning tussen leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en vergelijkbare werknemers in de markt.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Arjan Heyma.

 Over ons  > Medewerkers  > Arjan Heyma - Arbeid & Onderwijs