Carl Koopmans - Directie

Carl Koopmans

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.

Hij is mede-auteur van de Nederlandse MKBA richtlijnen. Carl past deze kennis ook toe op andere beleidsterreinen. Zo onderzocht hij de kosten van stroomstoringen en de baten van het WK Voetbal. Ook analyseerde hij de kilometerprijs en de woningmarkt. Daarnaast voert hij regelmatig economische impactanalyes uit.

Naast onderzoek verzorgt Carl opleidingen en geeft hij gastcolleges en lezingen. Ook publiceert hij regelmatig artikelen in de media en in vakliteratuur. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het tijdschrift TPE Digitaal en van de reviewcommissie van Beleidsonderzoek Online. Ook is hij voorzitter van de Klankbordgroep Economische Analyse van het Deltaprogramma. 
 
Carl werkt sinds 2002 bij SEO en sinds 2008 bij de Vrije Universiteit. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en van 2002 tot 2007 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij als afdelingshoofd Mobiliteit&projectanalyse en Energie&grondstoffen bij het Centraal Planbureau. Ook was hij projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar hij onderzoek deed rond energie, milieu en besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over informele arbeid. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit, waar hij tevens als student-assistent werkte. 

 

Wilt u weten wat Carl voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.koopmans@seo.nl
020 525 1630

SEO-rapporten

21.06.2018Op het goede spoor?

Het ministerie van IenW overweegt om spoorvervoer van gevaarlijke stoffen via de Betuweroute te sturen met een ‘Routeringsbesluit’. SEO heeft de kosten hiervan voor spoorvervoerders geschat. lees meer

09.04.2018Verkenning MKBA werkwijzer Energie

SEO en Rijksuniversiteit Groningen hebben een verkenning uitgevoerd naar een werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van energiebeleid. Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Welke onderwerpen verdienen aandacht?lees meer

05.04.2018Quick scan beoordeling MKBA Duinpolderweg

Het is niet duidelijk of de Duinpolderweg bij Hoofddorp en Lisse rendabel is, want effecten op de leefomgeving zijn niet in geld uitgedrukt. De reistijdbaten en de investeringskosten zijn onzeker.lees meer

19.10.2017De impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam

Wat is de impact van de groeiende stroom bezoekers op Amsterdam? SEO Economisch Onderzoek onderzocht de kosten en baten van de bezoekerseconomie in de hoofdstad.lees meer

13.09.2017Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

De Toegankelijkheidsakte is een voorstel voor een Europese richtlijn om producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Hoe kunnen de effecten van de Toegankelijkheidsakte het best worden onderzocht?lees meer

01.09.2017Review van 'Kosten en effecten statiegeld op kleine flesjes en blikjes'

Carl Koopmans heeft een review uitgevoerd van het rapport 'Kosten en effecten statiegeld op kleine flesjes en blikjes' van CE Delft. lees meer

26.06.2017De boot gemist? Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering wordt weinig gebruikt en is daardoor niet doeltreffend. SEO beveelt aan om bij toekomstige regelingen scherper af te wegen welk probleem wordt opgelost. lees meer

19.04.2017Plussen en minnen - MKBA’s op ICT-gebied in kaart gebracht

Wat zijn de belangrijkste MKBA’s op het gebied van de digitale overheid en hoe zijn deze MKBA’s uitgevoerd? SEO heeft deze MKBA’s in kaart gebracht en vergeleken ten behoeve van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.lees meer

13.02.2017Oordeel over de Evaluatie Innovatieagenda Energie

Carl Koopmans geeft een onafhankelijk oordeel over de evaluatie van de Innovatieagenda Energie.lees meer

12.12.2016Astronomische welvaart?

Welke effecten heeft een Nederlandse bijdrage aan de Square Kilometre Array (SKA), ’s werelds grootste en meest gevoelige radiotelescoop? lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Carl Koopmans.

 Over ons  > Medewerkers  > Carl Koopmans - Directie