Carl Koopmans - Directie

Carl Koopmans

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.

Hij is mede-auteur van de Nederlandse MKBA richtlijnen. Carl past deze kennis ook toe op andere beleidsterreinen. Zo onderzocht hij de kosten van stroomstoringen en de baten van het WK Voetbal. Ook analyseerde hij de kilometerprijs en de woningmarkt. Daarnaast voert hij regelmatig economische impactanalyes uit.

Naast onderzoek verzorgt Carl opleidingen en geeft hij gastcolleges en lezingen. Ook publiceert hij regelmatig artikelen in de media en in vakliteratuur. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het tijdschrift TPE Digitaal en van de reviewcommissie van Beleidsonderzoek Online. Ook is hij voorzitter van de Klankbordgroep Economische Analyse van het Deltaprogramma. 
 
Carl werkt sinds 2002 bij SEO en sinds 2008 bij de Vrije Universiteit. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en van 2002 tot 2007 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij als afdelingshoofd Mobiliteit&projectanalyse en Energie&grondstoffen bij het Centraal Planbureau. Ook was hij projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar hij onderzoek deed rond energie, milieu en besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over informele arbeid. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit, waar hij tevens als student-assistent werkte. 

 

Wilt u weten wat Carl voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.koopmans@seo.nl
020 525 1630

SEO-rapporten

01.07.2020Notitie Review MKBA Vrachtwagenheffing

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de vrachtwagenheffing is op hoofdlijnen goed uitgevoerd. Dit blijkt uit een review van SEO.lees meer

16.06.2020Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wet openbaarheid van bestuur

Door de afschaffing van de dwangsomregeling bij de Wob in 2016 is er (vrijwel) geen financieel gemotiveerd misbruik meer.lees meer

02.06.2020Second opinion aanpassing Belasting van perso-nenauto's en motorrijwielen (bpm)

Een nieuwe meetmethode bij de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) leidt niet tot een hogere belastingopbrengst. lees meer

05.03.2020Nieuwe Economie Index (NEx)

Hoe staan de Nederlandse bedrijven er op dit moment voor? Dit onderzoek meet de afstand tot de nieuwe economie, om te komen tot de Nieuwe Economie Indexlees meer

22.10.2019Onderweg naar schoon?

Hoeveel geven overheden uit aan ‘schone’ en ‘minder schone’ vormen van mobiliteit?lees meer

22.10.2019Notitie 'review van Uitbreiden statiegeld Systeeminrichting van EY Parthenon'

Carl Koopmans heeft een review opgesteld van onderzoek naar invoering van statiegeld voor kleine PET-flessen.lees meer

12.07.2019Eén prijs voor bestelmaaltijden?

Er zijn geen aanwijzingen dat de smalle pariteitsclausule leidt tot consumentenschade in de markt voor bestelmaaltijden. Het beperkt aantal platforms voor bestelmaaltijden kan leiden tot een beperking van effectieve concurrentie.lees meer

19.06.2019De economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk

Uitzendwerk zorgt voor werkgelegenheid en een efficiënte allocatie op de arbeidsmarkt, waardoor Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro rijker is dan zonder uitzendwerk.lees meer

03.05.2019Subsidie of plicht?

Vergelijking van twee manieren om meer energiebesparing te bereiken in woningen en bedrijfsgebouwenlees meer

09.04.2019Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid

SEO heeft samen met Ecorys en Van Zutphen Economisch Advies een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van ICT-projecten van de overheid.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Carl Koopmans.

 Over ons  > Medewerkers  > Carl Koopmans - Directie