Christiaan Behrens - Mededinging & Innovatie

Christiaan Behrens

Christiaan Behrens is onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is gepromoveerd transporteconoom en heeft ruime kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekservaring op het snijvlak van marktwerking, marketing en consumentengedrag.

Deze ervaring gebruikt Christiaan bij SEO voor economische analyses van uiteenlopende mededingingszaken, waaronder de interactie markt en overheid, afbakening relevante markt en kartelzaken. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit en verzorgt onderwijs op het gebied van micro-economie, economie van de publieke sector, en transporteconomie.

Christiaan publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur over transporteconomie, met een focus op luchtvaart onderwerpen. Zo heeft hij onder andere gepubliceerd over de relevante markt voor luchthavens in Europa en de concurrentie tussen hogesnelheidstreinen en luchtvaartmaatschappijen. 

Zijn proefschrift – geschreven op de afdeling Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit – bevat empirisch en theoretisch onderzoek naar de relatie tussen marktwerking, marketing en consumentengedrag in de transport sector. Hij is gespecialiseerd in het analyseren en kwantificeren van concurrentie in imperfecte markten en maakt hierbij gebruik van geavanceerde econometrische tools. De werking van loyaliteitsprogramma’s is een belangrijke focus in zijn huidig onderzoek.

Sinds begin 2017 is Christiaan werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. In deze korte tijd heeft hij meegewerkt aan uiteenlopende mededingingszaken en luchtvaartprojecten voor bedrijven en overheden.

Wilt u weten wat Christiaan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
c.behrens@seo.nl
020 525 1640

SEO-rapporten

12.07.2019Eén prijs voor bestelmaaltijden?

Er zijn geen aanwijzingen dat de smalle pariteitsclausule leidt tot consumentenschade in de markt voor bestelmaaltijden. Het beperkt aantal platforms voor bestelmaaltijden kan leiden tot een beperking van effectieve concurrentie.lees meer

11.07.2019Anders betalen voor de universele postdienst

Een generieke heffing op alle geadresseerde post draagt bij aan de betaalbaarheid en houdbaarheid van de universele postdienstverlening. SEO onderzocht dit alternatief voor de voorgenomen overname van Sandd door PostNL.lees meer

09.07.2019Marktwerking en knelpunten in de huurmarkt voor retailvastgoed

Op de huurmarkt voor retailvastgoed zijn vraag en aanbod van winkelvastgoed niet altijd in evenwicht. Leegstand van winkelpanden is dan mogelijk. Dit rapport identificeert zeven mogelijke knelpunten in deze vastgoedmarkt.lees meer

26.06.2019Een blik op het Nederlandse innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 blijkt dat Nederlandse bedrijven extra investeren in sociale vernieuwingen belangrijker vinden dan extra investeren op technologisch gebied. lees meer

02.05.2019Scenario’s voor tarieven op de markt van tolkdiensten

De overheid is een grote afnemer van tolkdiensten. SEO Economisch Onderzoek ontwikkelt zes scenario’s om tariefvorming en de effecten voor verschillende betrokken partijen in deze markt te analyseren. lees meer

11.03.2019Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk

Ontwikkelingen, publieke belangen en opties voor borging van connectiviteitlees meer

25.06.2018Secundaire slothandel op Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen zijn voorstander van een systeem van bilaterale onderhandeling. Dat gaat ten koste van de transparantie. Toezicht is nodig om inzicht in de effecten te krijgen.lees meer

04.04.2018Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?

Er zijn geen economische argumenten voor het inbesteden van beveiliging door de Rijksoverheid. Inbesteden is ingegeven vanuit de politieke wens om overtollig overheidspersoneel aan een arbeidsplaats te helpen.lees meer

03.07.2017Marktwerking leermiddelen voortgezet onderwijs

Aanbestedingen van raamcontracten resulteren in lagere prijzen voor leermiddelen, dan aanbestedingen met één leermiddel per perceel. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Christiaan Behrens.

 Over ons  > Medewerkers  > Christiaan Behrens - Mededinging & Innovatie