Daan in 't Veld - Big Data Science

Daan in 't Veld

Daan in 't Veld is onderzoeker bij SEO en gespecialiseerd in kwantitatieve analyses op het terrein van industriële organisatie.

Daan is kwantitatief econoom binnen het cluster Mededinging en Innovatie. Hier werkt hij mee aan onderzoeken naar beleidsinstrumenten, zoals evaluaties van subsidies in het kader van de energietransitie. Daarnaast houdt hij zich bezig met marktstudies, onder andere op het terrein van telecommunicatie. Zijn specialisatie ligt in kwantitatieve modellen binnen de theorie van de industriële organisatie. Naast zijn werk bij SEO is hij ook verbonden aan het Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance (CeNDEF).

In 2014 promoveerde Daan cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Complex Systems in Financial Economics: Applications to Interbank and Stock Markets. Hiervoor modelleerde hij interbancaire markten en aandelenmarkten met behulp van zowel empirische als theoretische technieken. Tijdens het schrijven van zijn proefschrift was hij gastonderzoeker bij De Nederlandsche Bank. Voor zijn promotieonderzoek studeerde Daan Econometrie met een specialisatie in Wiskundige Economie. Deze studie sloot hij af met een onderzoek naar de economische schade van kartelvorming (Cartel harm and input substitutability).

 

Wilt u weten wat Daan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
d.intveld@seo.nl
020 525 1661

SEO-rapporten

11.07.2019Anders betalen voor de universele postdienst

Een generieke heffing op alle geadresseerde post draagt bij aan de betaalbaarheid en houdbaarheid van de universele postdienstverlening. SEO onderzocht dit alternatief voor de voorgenomen overname van Sandd door PostNL.lees meer

03.07.2019Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).lees meer

27.03.2019Economisch belang van het boekenvak. Omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen in 2017

Dit rapport beschrijft de bijdrage van het boekenvak aan de Nederlandse economie door middel van een inschatting van de economische indicatoren omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen. lees meer

20.06.2018Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Het functioneren van de Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016 is in belangrijke mate positief geweest. Dit is de conclusie van de evaluatie van de SGC.lees meer

14.06.2018Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2017 een omzet behaald van circa € 3,1 miljard met een bandbreedte tot maximaal € 3,4 miljard. Het aantal opleidingsbedrijven is met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014.lees meer

24.01.2018Beleidsevaluatie Energie-innovatieregelingen

De energie-innovatieregelingen Topsector Energieregelingen (TSE), Hernieuwbare Energieregeling (HER) en Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) zijn geëvalueerd door Dialogic en SEO Economisch Onderzoek.lees meer

15.01.2018Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS

Deze publicatie evalueert de subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS, die tot doel heeft om te voorkomen dat het ETS de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland negatief beïnvloedt. lees meer

31.01.2017Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers

Dit rapport onderzoekt kruissubsidiëring tussen boektitels door uitgevers en boekhandels in Nederland. Hoofddoel is om kwantitatief inzicht te verschaffen in de mate van kruissubsidiëring. lees meer

24.11.2016Maatschappelijke kosten en baten dienstverlening van Pantar

Welke rol is in de toekomst weggelegd voor sociale werkbedrijf bedrijf Pantar? Deze rapportage beschrijft de kosten en baten van de dienstverlening die SW-bedrijf Pantar verricht.lees meer

12.10.2016De vloek van de winnende taxi

Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Daan in 't Veld.

 Over ons  > Medewerkers  > Daan in 't Veld - Big Data Science