Djoerd de Graaf - Onderwijs

Djoerd de Graaf

Djoerd de Graaf is clusterhoofd en is zowel voor internen als voor externen het aanspreekpunt op het gebied van onderwijsonderzoek.

Djoerd is door zijn diverse werkervaring een allround onderzoeker op onderwijsterrein. Hij is de afgelopen 20 jaar bij meerdere werkgevers in dienst geweest en heeft op het snijvlak van wetenschap en beleid verschillende functies bekleed. Daarbij heeft op allerhande onderwijsterreinen ruime ervaring opgedaan met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, doorgaans als projectleider.

Djoerd heeft na zijn studie econometrie al eerder ruim twaalf jaar gewerkt als (senior) onderzoeker bij SEO. Hij had daarbij het gros van de onderwijsprojecten onder zijn hoede. Zo was hij projectleider van de eerste Ad-monitor, waarover hij verschillende (semi-)wetenschappelijke publicaties schreef. Andere projecten in die periode betroffen onder meer de Studiekeuzemonitor van vo-leerlingen, de Studentenmonitor, het Open Bestel Hoger Onderwijs en Beloningsmaatregelen voor leraren.

Na zijn periode bij SEO heeft Djoerd zes jaar in Den Haag gewerkt. De eerste drie jaar als senior beleidsadviseur bij de Onderwijsraad, waar hij onder andere meeschreef aan adviezen over onderwijsachterstanden, macrodoelmatigheid in het mbo en hoger onderwijs, de eigen kracht van het hbo en over de onderwijsarbeidsmarkt. Vervolgens is hij drie jaar strategisch adviseur geweest bij OCW in het DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie. Daar was hij betrokken bij tal van strategische trajecten, zoals bij de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek, de sectorplannen, de kwaliteitsafspraken en de OCW-brede-toekomstverkenning 'Toerusten en verbinden'.    

Naast zijn werk bij SEO schrijft Djoerd als buitenpromovendus van de Universiteit Maastricht aan een proefschrift over hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs.


Wilt u weten wat Djoerd voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
d.degraaf@seo.nl
020 525 1663

SEO-rapporten

18.06.2020Investeren in onderwijs loont

Korte- en langetermijneffecten van investeringen in het funderend onderwijslees meer

25.05.2020Analyse van de regioplannen Sterk techniekonderwijs

Via het programma Sterk Techniekonderwijs investeren 78 regio’s in duurzaam en dekkend techniekonderwijs van hoog niveau. De omvangrijke en ambitieuze opgestelde plannen van deze regio’s zijn geanalyseerd op inhoud.lees meer

25.05.2020Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs

In totaal wordt €500 miljoen in het technisch vmbo geïnvesteerd. Dit rapport beschrijft via welke veranderingen en verwachte (tussen)resultaten toegewerkt wordt naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch...lees meer

18.10.2019Programmatische aansluiting vmbo-havo

Welke drempels ervaren leerlingen bij de overgang tussen vmbo en havo? Wat doen scholen om die drempels te verlagen? En hoe goed werkt dat? Dit rapport beschrijft hoe scholen en leerlingen tegen deze programmatische aansluiting...lees meer

10.05.2019Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?lees meer

14.01.2019Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018

Een goed correctieproces van het CSE vraagt om duidelijke afspraken, ook over de facilitering. Correctoren die aangeven dat dit op hun school goed geregeld is, ervaren de correctie minder vaak als belastend.lees meer

09.07.2018Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2018

Zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit belastingadvieskantoren neemt toe. Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren en hebben een sterke arbeidsmarktpositie.lees meer

21.12.2011Tussenmeting versterking functiemix 2011

Welke leraren stromen met de functiemix-middelen door naar een hogere salarisschaal? En op basis van welke promotiecriteria vindt die doorstroom plaats? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen.lees meer

10.01.2011Monitor Associate degree 2006-2010

Associate degree-programma’s vergroten de deelname aan het hoger onderwijs. Ze vullen het gat tussen een mbo- en een vierjarige bacheloropleiding. Bij een grotere bekendheid van de Ad neemt de instroom verder toe.  lees meer

26.11.2010Monitor jonge fiscalisten 2010

Het laatste deel uit een serie van drie rapporten waarin de arbeidsmarkt van fiscalisten wordt onderzocht. Hoe is de situatie in 2010 en wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?lees meer

 Over ons  > Medewerkers  > Djoerd de Graaf - Onderwijs