Emina van den Berg - Onderwijs

Emina van den Berg

Emina van den Berg is een ervaren onderzoeker binnen alle onderwijssectoren – van funderend tot hoger onderwijs – en heeft veel expertise in het efficiënt ophalen van informatie bij onder andere onderwijsinstellingen en studenten door middel van enquêtes en interviews.

Deze informatie benut zij in de (kwantitatieve) monitoren en effectevaluaties die zij regelmatig uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Haar expertise betreft niet in de laatste plaats het proces rondom enquêtes. Ze is dan ook zeer bekwaam in het ontwikkelen, programmeren, uitzetten en analyseren van enquêtes onder diverse doelgroepen en het bewerken en nauwkeurig bestuderen van de uitkomsten van die enquêtes. Hierbij gebruikt zij econometrische analyses en toetsen in combinatie met een kritische blik en oplossingsgerichte instelling.

Binnen het onderwijsveld heeft Emina al tal van thema’s onderzocht. Vraagstukken waar zij zich de laatste tijd veel mee bezig heeft gehouden zijn schoolkosten, toegankelijkheid van het onderwijs en de effecten van een masteropleiding voor leraren. Het mooie aan haar werk bij SEO vindt zij de diversiteit aan vraagstukken waarmee zij bezig is en het kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling door haar onderzoeken. Daarbij zoekt zij altijd de uitdaging in het zo informatief mogelijk presenteren van de uitkomsten.

Emina heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is in 2005 afgestudeerd als algemeen econoom. Gedurende haar studie heeft ze steeds meer ervaring opgebouwd met kwantitatieve methoden en technieken, die zij voor het eerst toepaste in haar afstudeerscriptie binnen de ontwikkelingseconomie. Aansluitend op haar studie heeft zij bijna twee jaar gewerkt bij de onafhankelijke evaluatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Daar is zij betrokken geweest bij de impactevaluaties van het basisonderwijs in Oeganda en Zambia.

 

Wilt u weten wat Emina voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

e.vandenberg@seo.nl
020 525 1639

SEO-rapporten

02.06.2020Plusscholen Amsterdam: zicht op kansen

Veel studenten die vanwege meervoudige problematiek niet mee kunnen komen in het reguliere mbo behalen bij Plusscholen alsnog een mbo-diploma.lees meer

25.05.2020Analyse van de regioplannen Sterk techniekonderwijs

Via het programma Sterk Techniekonderwijs investeren 78 regio’s in duurzaam en dekkend techniekonderwijs van hoog niveau. De omvangrijke en ambitieuze opgestelde plannen van deze regio’s zijn geanalyseerd op inhoud.lees meer

25.05.2020Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs

In totaal wordt €500 miljoen in het technisch vmbo geïnvesteerd. Dit rapport beschrijft via welke veranderingen en verwachte (tussen)resultaten toegewerkt wordt naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch...lees meer

16.12.2019Lof doet de leraar goed. Evaluatie LerarenOntwikkelFonds.

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is op micro- en mesoniveau effectief geweest in het behalen van de doelstellingen, op macroniveau is daar onvoldoende bewijs voor. Dit rapport beschrijft de onderbouwing van deze conclusie. lees meer

14.10.2019Aanvullend en particulier onderwijs

De omzet van bedrijven actief op het gebied van aanvullend onderwijs is tussen 2015 en 2017 fors gestegen. Vo-scholen werken regelmatig samen met externe partijen bij het aanbieden van aanvullend onderwijs op hun school. In het...lees meer

10.05.2019Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?lees meer

12.03.2019Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019

Hoe hoog zijn momenteel de schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs? De Schoolkostenmonitor 2018-2019 geeft antwoord op deze vraag.lees meer

12.03.2019Kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Hoe hoog zijn de kosten voor tweetalig onderwijs? Zijn deze kosten verplicht te betalen en vormen ze een belemmering? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar tweetalig onderwijs.lees meer

14.01.2019Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018

Een goed correctieproces van het CSE vraagt om duidelijke afspraken, ook over de facilitering. Correctoren die aangeven dat dit op hun school goed geregeld is, ervaren de correctie minder vaak als belastend.lees meer

01.11.2018Taken en vaardigheden op het werk

Deze studie kijkt naar daadwerkelijk uitgevoerde taken door werkenden in Nederland en geeft een beeld van de verdeling van werk en de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Emina van den Berg.

 Over ons  > Medewerkers  > Emina van den Berg - Onderwijs