Gerben de Jong - Mededinging & Innovatie

Gerben de Jong

Gerben de Jong is kwantitatief onderzoeker/data scientist met kennis van de laatste wetenschappelijke inzichten in econometrie, economie en marketing. Bij SEO zet hij deze kennis in om complexe economische vraagstukken te analyseren en te vertalen in direct toepasbare kennis voor verschillende organisaties. 

Door zijn wetenschappelijke achtergrond heeft Gerben veel kennis over het analyseren van consumenten (keuze)gedrag met behulp van vignettenmethodes en econometrische keuzemodellen. Hij houdt zich daarnaast bezig met het uitvoeren van empirisch onderzoek op het gebied van marktwerking en mededinging. Tevens heeft hij ruime ervaring met het koppelen van geografische en economische data en econometrisch onderzoek waarbij ruimtelijke kenmerken belangrijk zijn.

Gerben kan uit de voeten met verschillende programmeertalen en statistische softwarepakketten zoals R, Python, Stata, SPSS en GIS. Hij heeft ervaring met verscheidene methodes voor het verzamelen van data waaronder het opzetten van experimenten en het verzamelen van (big) data van het internet via webscraping.

De afgelopen jaren was Gerben verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij werkte aan zijn proefschrift en tevens les gaf in kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zijn proefschrift focust zich op concurrentie en consumentengedrag in de luchtvaartsector. Hij heeft hierover presentaties gegeven aan wetenschappers en beleidsmakers op verscheidene internationale congressen, ook zijn een aantal van de onderzoeken uit het proefschrift gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

 

Wilt u weten wat Gerben voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
g.dejong@seo.nl
020 525 1642

SEO-rapporten

11.04.2019Effecten openbaarmaking inspectiegegevens Inspectie SZW

Dit onderzoek presenteert theoretische en empirische aanwijzingen voor het bestaan van, en de variatie in nalevingseffecten door de openbaarmaking van inspectiegegevens.lees meer

 Over ons  > Medewerkers  > Gerben de Jong - Mededinging & Innovatie