Henri Bussink - Arbeid & Onderwijs

Henri Bussink

Henri Bussink is onderzoeker naar arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij het verrichten van toegepast kwantitatief onderzoek, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken.

Binnen het cluster Arbeid & Onderwijs versterkt Henri het onderzoeksteam met zijn kennis van empirische onderzoeksmethodes voor het uitvoeren van zowel beschrijvend en verklarend onderzoek, als effectanalyses en beleidsevaluaties. Hij heeft ervaring met het analyseren van cross-sectie, tijdreeks en paneldata d.m.v. het schatten van een diversiteit aan econometrische modellen.

In juli en september 2018 heeft Henri respectievelijk de masters Policy Economics en International Economics afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn masterscripties heeft hij onderzoek gedaan naar het effect van de conjunctuurcyclus op transities van en naar zelfstandig ondernemerschap op de Nederlandse arbeidsmarkt; en naar het effect van de Vpb-tarieven in naburige landen op de belastinggrondslag van het thuisland. Tijdens zijn tweede master is hij tevens een jaar werkzaam geweest bij het Europees Parlement in Brussel.

Bij SEO is hij momenteel onder andere betrokken bij de analyse Leven Lang Ontwikkelen (LLO) waarin concrete scenario’s worden opgesteld en doorgerekend voor een nieuw stelsel waarbij werkenden en werkzoekenden gedurende hun werkzame leven aansprak kunnen maken op post-initiële scholing.

Wilt u weten wat Henri voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
h.bussink@seo.nl 
020 525 1670

 Over ons  > Medewerkers  > Henri Bussink - Arbeid & Onderwijs