Jelle Zwetsloot - Arbeid & Onderwijs

Jelle Zwetsloot

Jelle Zwetsloot is onderzoeker arbeidsmarkt en onderwijs bij SEO. Hij is gespecialiseerd in het verrichten van micro-econometrische analyses en het werken met grote administratieve databestanden.

Jelle werkt als onderzoeker bij het cluster Arbeidsmarkt en Onderwijs. Binnen het cluster houdt Jelle zich vaak bezig met kwantitatief onderzoek op basis van de microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin verricht hij de koppeling van de grote administratieve databestanden, de databewerking en de (econometrische) analyses. Zo maakte Jelle gebruik van de microdata in het onderzoek 'Studie & Werk 2017' om de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden van hbo- en wo-opleidingen te bepalen.

In een ander project verrichte hij de econometrische analyses naar de toegevoegde waarde van innovatiesubsidies. Naast microdata heeft Jelle gewerkt met enquĂȘtegegevens, gemeentedata en data van het UWV. Zo gebruikte hij data van het UWV om de inkomenssituatie van deelnemers aan de sectorplannen (Regeling cofinanciering Sectorplannen vanuit het ministerie SZW) na afloop van die plannen in kaart te brengen. Jelle kan uit de voeten met diverse kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder duurmodellen, matchingmethoden en paneldatatechnieken.

Naast kwantitatief onderzoek heeft Jelle ervaring met het doen van wetenschappelijke literatuurstudies en het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met verschillende HR-managers over knelpunten in het personeelsbeleid.

Jelle heeft in juli 2016 de master Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude afgerond. Jelle schreef zijn masterscriptie als stagiair bij het Centraal Planbureau. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de opstapfunctie van een tijdelijke naar een vaste baan voor werklozen.

 

Wilt u weten wat Jelle voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.zwetsloot@seo.nl
020 525 1667

SEO-rapporten

09.07.2018Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2018

Zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit belastingadvieskantoren neemt toe. Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren en hebben een sterke arbeidsmarktpositie.lees meer

25.06.2018Studie & Werk 2018

Dit rapport onderzoekt de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hogescholen en universiteiten.lees meer

16.05.2018Scholing stimuleren met kleine interventies

Kleine interventies hebben de bereidheid om deel te nemen aan scholing aangewakkerd, maar hebben niet geleid tot een positievere houding ten opzichte van scholing onder laag- en middelbaar opgeleide werknemers.lees meer

13.12.2017Tussenevaluatie sectorplannen 2017

Hebben de eerste 38 afgeronde sectorplannen hun doelen bereikt?lees meer

22.06.2017Studie & Werk 2017

Dit rapport onderzoekt de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hogescholen en universiteiten.lees meer

10.05.2017Evaluatie MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT), 2013 - 2016

Wat is het effect van innovatiesubsidies voor het MKB? Dit rapport evalueert de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Jelle Zwetsloot.

 Over ons  > Medewerkers  > Jelle Zwetsloot - Arbeid & Onderwijs