Jelle Zwetsloot - Arbeid & Onderwijs

Jelle Zwetsloot

Jelle Zwetsloot is onderzoeker arbeidsmarkt en onderwijs bij SEO. Hij is gespecialiseerd in het verrichten van micro-econometrische analyses en het werken met grote administratieve databestanden.

Jelle werkt als onderzoeker bij het cluster Arbeidsmarkt en Onderwijs. Binnen het cluster houdt Jelle zich vaak bezig met kwantitatief onderzoek op basis van de microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin verricht hij de koppeling van de grote administratieve databestanden, de databewerking en de (econometrische) analyses. Zo maakte Jelle gebruik van de microdata in de laatste drie jaargangen van het Studie & Werk-onderzoek om de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden van hbo- en wo-opleidingen te bepalen.

In een ander project verrichte hij de econometrische analyses naar de toegevoegde waarde van innovatiesubsidies. Naast microdata heeft Jelle gewerkt met enquêtegegevens, gemeentedata en data van het UWV. Zo gebruikte hij data van het UWV om de inkomenssituatie van deelnemers aan de sectorplannen (Regeling cofinanciering Sectorplannen vanuit het ministerie SZW) na afloop van die plannen in kaart te brengen. Jelle kan uit de voeten met diverse kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder duurmodellen, matchingmethoden en paneldatatechnieken.

Naast kwantitatief onderzoek heeft Jelle ervaring met het doen van wetenschappelijke literatuurstudies en het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met verschillende HR-managers over knelpunten in het personeelsbeleid.

Jelle heeft in juli 2016 de master Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude afgerond. Jelle schreef zijn masterscriptie als stagiair bij het Centraal Planbureau. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de opstapfunctie van een tijdelijke naar een vaste baan voor werklozen.

 

Wilt u weten wat Jelle voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.zwetsloot@seo.nl
020 525 1667

SEO-rapporten

04.07.2019Verschuivingen, concurrentie en verdringing

Het thema verdringing op de arbeidsmarkt staat in veel varianten in de actualiteit: verdringing van Nederlandse werknemers door arbeidsmigranten.lees meer

28.06.2019Studie & Werk 2019

De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni is verder versterktlees meer

27.03.2019Projectaanvraaganalyse MKB!dee

MKB!dee is een subsidieregeling voor technisch mkb-ondernemers om belemmeringen weg te nemen bij investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden. Wat zijn de kenmerken van aanvragers in 2018?lees meer

13.03.2019De arbeidsmarktpositie van ABS-afgestudeerden

ABS-alumni Business Administration hebben tien jaar na afstuderen een bovengemiddeld salaris, waarbij zij significant meer verdienen dan alumni van vergelijkbare opleidingen uit Nijmegen, Tilburg, Twente en Wageningen.lees meer

02.01.2019Verkenning effecten aanpassing minimum(jeugd)loon

In dit onderzoek is de verhoging van het minimumjeugdloon op arbeidsmarktparticipatie, lonen en onderwijsdeelname van jongeren onderzocht.lees meer

13.12.2018Karakteristieken en tarieven zzp’ers

In dit rapport is onderzocht wat de karakteristieken zijn van zzp’ers op wie de aangekondigde maatregelen betrekking zullen hebben. lees meer

27.11.2018Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Hebben de eerste 75 afgeronde sectorplannen hun doelen bereikt, hoe zijn ze uitgevoerd en wat is het effect ervan geweest op de samenwerking tussen sociale partners in sectoren en regio's? lees meer

19.11.2018De positie op de arbeidsmarkt van personen met een niet westerse migratieachtergrond

Binnen de groepen jongeren, nieuwkomers en oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond bestaan onderling grote verschillen als het gaat om de positie op de arbeidsmarkt.lees meer

09.07.2018Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2018

Zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit belastingadvieskantoren neemt toe. Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren en hebben een sterke arbeidsmarktpositie.lees meer

25.06.2018Studie & Werk 2018

Dit rapport onderzoekt de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hogescholen en universiteiten.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Jelle Zwetsloot.

 Over ons  > Medewerkers  > Jelle Zwetsloot - Arbeid & Onderwijs