Joost Witteman - Financiële Markten & Finance

Joost Witteman

Joost Witteman is onderzoeker/data scientist bij SEO. Zijn aandachtsgebieden zijn financiële markten en financiering, en zijn specialismen zijn kwantitatieve onderzoekmethoden – inclusief de nieuwste machine learning technieken. 

Op deze terreinen werkt Joost voor een breed scala aan opdrachtgevers. Zo onderzocht Joost voor de Nederlandse Vereniging van Banken hoe het vermogen van Nederlandse huishoudens beter over de levensloop verdeeld kan worden; becijferde hij in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de gevolgen van een aantal toekomstige handelsakkoorden; en evalueerde hij voor het Ministerie van Economische Zaken de effecten van een aantal fiscale regelingen gericht op ondernemers.

Hiernaast werkt Joost geregeld aan vertrouwelijke, veelal kwantitatieve (big data) analyses voor bedrijven, brancheorganisaties, en overheden.

Joost studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in monetair beleid en het bankwezen. Zijn scriptie ging over het schatten van state-of-the-art structurele macro-economische modellen.


Wilt u weten wat Joost voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.witteman@seo.nl
020 525 1678

SEO-rapporten

30.05.2017Evenwichtige vermogensopbouw

Hoe kunnen banken bijdragen aan een evenwichtige vermogensopbouw door Nederlandse huishoudens? SEO doet aanbevelingen voor het vergroten van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens in verschillende levensfases. lees meer

18.05.2017Evaluatie fiscale ondernemersregelingen

Nederland heeft veel ondernemers. Acht fiscale ondernemersregelingen voor IB-ondernemers worden onder de loep genomen om te bekijken in hoeverre ze doeltreffend en doelmatig zijn.lees meer

20.02.2017Effecten van het Oekraïneverdrag op de Nederlandse economie

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Oekraïne heeft een positief effect op de handel tussen Nederland en Oekraïne. Het voorspelde effect op de gehele Nederlandse economie is ook positief, maar klein.lees meer

09.02.2017Effecten van zes EU-handelsakkoorden op de Nederlandse economie

De Europese Unie overweegt zes nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn positief maar klein. Als alle zes akkoorden tegelijk ingaan, stijgt het Nederlands BBP met 0,5 procent.lees meer

24.01.2017Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017

Waarde landelijke commerciële radiovergunningen bij verlenging van 1 september 2017 tot 1 september 2022 in totaal € 8,484 miljoen (voor belasting).lees meer

23.12.2016Naleving Corporate Governance Code

Dit onderzoek meet de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2015. De algehele naleving is met 97 procent hoog.lees meer

10.03.2016Quick Scan Reserveprijs DVB-T

Op basis van een Quick Scan adviseert SEO/IViR om bij de veiling van de vergunning voor DVB-T ten hoogste een low but non-trivial reserveprijs, van bijvoorbeeld €1mio, vast te stellen.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Joost Witteman.

 Over ons  > Medewerkers  > Joost Witteman - Financiële Markten & Finance