Joost Witteman - Financiële Markten & Finance

Joost Witteman

Joost Witteman is onderzoeker/data scientist bij SEO. Zijn aandachtsgebieden zijn financiële markten en financiering, en zijn specialismen zijn kwantitatieve onderzoekmethoden – inclusief de nieuwste machine learning technieken. 

Op deze terreinen werkt Joost voor een breed scala aan opdrachtgevers. Zo onderzocht Joost voor de Nederlandse Vereniging van Banken hoe het vermogen van Nederlandse huishoudens beter over de levensloop verdeeld kan worden; becijferde hij in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de gevolgen van een aantal toekomstige handelsakkoorden; en evalueerde hij voor het Ministerie van Economische Zaken de effecten van een aantal fiscale regelingen gericht op ondernemers.

Hiernaast werkt Joost geregeld aan vertrouwelijke, veelal kwantitatieve (big data) analyses voor bedrijven, brancheorganisaties, en overheden.

Joost studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in monetair beleid en het bankwezen. Zijn scriptie ging over het schatten van state-of-the-art structurele macro-economische modellen.


Wilt u weten wat Joost voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.witteman@seo.nl
020 525 1678

SEO-rapporten

12.12.2018Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Dit rapport bevat de monitoring van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering over 2018.lees meer

06.11.2018Balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s

Het kabinet wil een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen naar laagbelastende jurisdicties invoeren ter bestrijding van belastingontwijking. Welk deel van deze betalingen wordt geraakt door deze bronbelasting?lees meer

05.09.2018De AIQ in Nederland: een overzicht

Er is discussie over de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (AIQ). SEO heeft in opdracht van VNO-NCW een overzicht gemaakt van wat er over de AIQ in Nederland bekend is. lees meer

29.06.2018Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

Driemeting banenafspraak in verband met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.lees meer

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

30.01.2018Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.lees meer

06.09.2017Financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt

Wat moet er gebeuren met de wettelijke monopolies in de loterijenmarkt? SEO Economisch Onderzoek onderzoekt de financiële gevolgen van beleidsopties voor herinrichting van de loterijenmarkt. lees meer

03.07.2017Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers, tweemeting

Tweemeting banenafspraak in verband met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.lees meer

26.06.2017De boot gemist? Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering wordt weinig gebruikt en is daardoor niet doeltreffend. SEO beveelt aan om bij toekomstige regelingen scherper af te wegen welk probleem wordt opgelost. lees meer

30.05.2017Evenwichtige vermogensopbouw

Hoe kunnen banken bijdragen aan een evenwichtige vermogensopbouw door Nederlandse huishoudens? SEO doet aanbevelingen voor het vergroten van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens in verschillende levensfases. lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Joost Witteman.

 Over ons  > Medewerkers  > Joost Witteman - Financiële Markten & Finance