Joost Zuidberg - Luchtvaart

Joost Zuidberg

Joost Zuidberg is senior onderzoeker bij SEO. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek in de luchtvaartsector. Hij is daarmee uitstekend op de hoogte van alle recente luchtvaarteconomische ontwikkelingen. Joost is gespecialiseerd in het analyseren van luchtvaartnetwerken, het benchmarken van luchthavengelden, de ontwikkeling van low-cost carriernetwerken en de financiële huishouding van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens.

Joost leidt onderzoeksprojecten voor publieke en private partijen in zowel binnen- als buitenland. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Flevoland, Airport Coordination Netherlands (ACNL), KLM, Schiphol, Eindhoven Airport, de Europese Commissie, Ryanair en de Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS).

In de Nederlandse context is Joost al jaren verantwoordelijk voor de benchmarkstudie van luchthavengelden waarin de tarieven op Schiphol worden vergeleken met die op concurrerende buitenlandse luchthavens en voor de Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties, waarin (de ontwikkeling van) het luchtvaartnetwerk van Schiphol wordt vergeleken met het netwerk van andere globale hubluchthavens. Daarbij is er speciale aandacht voor de rol van Schiphol in het gezamenlijke netwerk van Air France-KLM. Verder heeft hij onder meer onderzoeken geleid en uitgevoerd naar de financiële compensatie bij vertragingen, de welvaartseffecten van nieuwe luchtverbindingen en de impact van de vliegbelasting in Nederland, Ierland en Duitsland. Recent richt Joost zich ook op financiële analyses van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in binnen- en buitenland.

Voorts heeft Joost in veel internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, met name over de ontwikkeling van low-cost carriernetwerken en de leidende indicatoren voor de winstgevendheid van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast geeft hij regelmatig gastcolleges in binnen- en buitenland.

Joost heeft een bachelordiploma in de afstudeerrichting Accountancy (RA) en studeerde in 2007 af als sociaal-cultureel wetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specifieke focus op kwantitatief econometrisch onderzoek.  

 

Wilt u weten wat Joost voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.zuidberg@seo.nl
020 525 1659

SEO-rapporten

13.05.2010Werkgelegenheidsmonitor Lelystad Airport

Een groeiend vervoersvolume zorgt voor een groeiende werkgelegenheid op Lelystad Airport. Deze nulmeting is een aanzet tot een periodiek monitorsysteem om het verband tussen volume en werkgelegenheid te blijven volgen.lees meer

09.12.2009The Implications of the Irish Air Travel Tax

In dit rapport worden de financiële en economische implicaties van Irish Air Travel Tax (ATT) onderzocht. lees meer

07.10.2009Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) heeft SEO Economisch Onderzoek/AAE het eerder ontwikkelde benchmarkmodel geactualiseerd.lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

24.03.2008Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Van de negen onderzochte luchthavens in de benchmark staat Schiphol in de zomer van 2007 op de vijfde plaats als het gaat om totale tariefopbrengsten.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Joost Zuidberg.

 Over ons  > Medewerkers  > Joost Zuidberg - Luchtvaart