Koen van der Ven - Arbeid & Onderwijs

Koen van der Ven is onderzoeker naar arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij empirische effectevaluaties, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken en administratieve databestanden.

Binnen het cluster Arbeid en Onderwijs versterkt Koen het onderzoeksteam met zijn kennis van econometrische onderzoeksmethodes zoals fixed effects modellen, regression discontinuity design, instrumental variables en diff-in-diff-modellen. Hij is ervaren met het gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het CBS. Ook heeft hij verschillende literatuurstudies gedaan.

Na zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude te hebben afgerond, heeft Koen de master Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid. In oktober 2017 verdedigde hij zijn masterscriptie met de titel ‘The long-term effects of early tracking’ die gaat over de lange termijn effecten van de overgang van basis- naar middelbare school. Deze scriptie heeft hij geschreven bij het Centraal Planbureau.

Na zijn scriptie is hij daar werkzaam geweest, waar hij zich bezighield met vraagstukken aangaande onderwijs, arbeid en pensioenen, zoals de waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid. Bij SEO is hij betrokken bij de Marktmonitor private opleiders en een rapport over de karakteristieken van zzp’ers.


Wilt u weten wat Koen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
k.vanderven@seo.nl
020 525 1641

SEO-rapporten

14.10.2019Aanvullend en particulier onderwijs

De omzet van bedrijven actief op het gebied van aanvullend onderwijs is tussen 2015 en 2017 fors gestegen. Vo-scholen werken regelmatig samen met externe partijen bij het aanbieden van aanvullend onderwijs op hun school. In het...lees meer

24.06.2019Resultaten peiling gevolgen van onjuiste eindtoetsadviezen

Een kwart van de vo-scholen moest leerlingen herplaatsen vanwege een onjuist eindtoetsadvies.lees meer

24.06.2019Resultaten peiling afnamemoment eindtoets

Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 heeft een voorkeur voor de eindtoets na het schooladvies.lees meer

10.05.2019Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?lees meer

27.03.2019Projectaanvraaganalyse MKB!dee

MKB!dee is een subsidieregeling voor technisch mkb-ondernemers om belemmeringen weg te nemen bij investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden. Wat zijn de kenmerken van aanvragers in 2018?lees meer

05.03.2019Marktverkenning internationale montessorischool in Amsterdam

Een marktverkenning laat zien dat er volop potentie is voor een nieuwe internationale montessorischool in Amsterdam.lees meer

05.02.2019Evaluatie Innovatiekrediet 2012 - 2017

Dit rapport bevat het periodieke evaluatieonderzoek van het Innovatiekrediet over de periode 2012-2017.lees meer

13.12.2018Karakteristieken en tarieven zzp’ers

In dit rapport is onderzocht wat de karakteristieken zijn van zzp’ers op wie de aangekondigde maatregelen betrekking zullen hebben. lees meer

14.06.2018Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2017 een omzet behaald van circa € 3,1 miljard met een bandbreedte tot maximaal € 3,4 miljard. Het aantal opleidingsbedrijven is met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Koen van der Ven.

 Over ons  > Medewerkers  > Koen van der Ven - Arbeid & Onderwijs