Koert van Buiren - Directie

Koert van Buiren

Koert van Buiren is zakelijk & financieel directeur van SEO en hoofd van het cluster Mededinging & Marktwerking. Koert heeft circa 20 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek en advieswerk op het gebied van mededinging, staatssteun, aanbestedingen en marktwerking. Daarnaast heeft Koert uitgebreide ervaring met beleidsevaluatieonderzoek en treedt hij op als deskundige in economische schadezaken.

Koert heeft leiding gegeven aan onderzoeksopdrachten en adviestrajecten voor bedrijven, advocatenkantoren en overheden in binnen- en buitenland. Hij treedt op als deskundige in mededingingszaken, economische schadezaken, staatssteunzaken en bij aanbestedingen. Koert adviseert overheden over compliance met de Europese staatssteunregels en met de Nederlandse markt & overheid-regels. Ook ondersteunt hij bedrijven en overheden met onderzoek en advies bij complexe aanbestedingen, zoals in het openbaar vervoer. Voor Nederlandse ministeries doet hij regelmatig beleidsevaluatieonderzoek, onder meer op het terrein van staatssteun.

Koert publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur over mededinging, staatssteun en aanbestedingen. Zo heeft hij meegeschreven aan het recent gepubliceerde boek EU State Aid Control: Law and Economics, en heeft hij gepubliceerd over aanbestedingen en over Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Koert voert regelmatig onderzoeks- en adviesprojecten uit in het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland). Hij adviseert de overheden van Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid, economische regulering en corporate governance bij overheidsbedrijven. Ook doet hij onderzoek naar, en adviseert hij over handelsbevordering.

Koert studeerde algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd in de (internationale) macro-economie. Nadien specialiseerde hij zich in mededingingseconomie, staatssteun en aanbestedingen. Van 2008 tot 2010 werkte Koert op Curaçao waar hij namens Nederland het proces van ontmanteling van de Nederlandse Antillen coördineerde en mede verantwoordelijk was voor de boedelscheiding. Sinds 2010 is hij hoofd van het cluster Mededinging & Marktwerking, en sinds december 2014 is hij zakelijk & financieel directeur van SEO.

Naast zijn werk bij SEO bekleedt Koert een nevenfunctie als lid van het bestuur van het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). COVA is onafhankelijke organisatie met een wettelijke taak. Bestuursleden van COVA worden benoemd door de Minister van Economische Zaken.


Wilt u weten wat Koert voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

k.vanbuiren@seo.nl
020 525 1630
06 125 05 395

SEO-rapporten

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

04.04.2018Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?

Er zijn geen economische argumenten voor het inbesteden van beveiliging door de Rijksoverheid. Inbesteden is ingegeven vanuit de politieke wens om overtollig overheidspersoneel aan een arbeidsplaats te helpen.lees meer

03.07.2017Marktwerking leermiddelen voortgezet onderwijs

Aanbestedingen van raamcontracten resulteren in lagere prijzen voor leermiddelen, dan aanbestedingen met één leermiddel per perceel. lees meer

24.04.2017Eindevaluatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba

Tussen 2000 en 2016 zijn zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd vanuit het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba. In totaal zijn 763 projecten met een waarde van 500 mln. Arubaanse gulden in belangrijke mate effectief uitgevoerd.lees meer

10.02.2017Overheidsinvesteringen in Nederland

Dit rapport geeft de ontwikkelingen tot en met 2014 weer in de omvang van de overheidsinvesteringen.lees meer

03.02.2017Telecommunicatie in Caribisch Nederland

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van telecommunicatiemarkten in Caribisch Nederland sinds de transitie. Verbeterde toegang tot, en toegenomen aanbod van, telecommunicatiediensten zijn belangrijke ontwikkelingen.lees meer

12.10.2016De vloek van de winnende taxi

Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.lees meer

20.06.2016Markt & Overheid pasfoto's

Dit onderzoek analyseert de doorberekening van de integrale kosten van de exploitatie van pasfotoautomaten bij de gemeente Amsterdam.lees meer

20.05.2015Onderzoek handelsbevordering Koninkrijk

SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij hun handel met Latijns-Amerika.lees meer

05.12.2014Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Er gelden in Nederland verschillende fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Maar zijn deze regelingen ook noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig om de doelstellingen van het beleid te bereiken?lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Koert van Buiren.

 Over ons  > Medewerkers  > Koert van Buiren - Directie