Menno van Benthem - Mededinging & Innovatie

Menno van Benthem

Menno van Benthem is gepromoveerd energie-econoom. Hij is een ervaren onderzoeker en werkte jarenlang in het bedrijfsleven. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de werking van gereguleerde markten en de verhouding tussen markt en overheid.

Menno richt zich bij SEO op de impact van regulering en overheidshandelen op verschillende markten. Hierbij komen ook verwante onderwerpen als regeldruk, staatssteun en aanbestedingen aan bod. Daarbij richt hij zich met name op de energiesector en de digitale economie. Binnen de energiesector bestudeerde hij onder andere het stimuleren van energiebesparing, de kostprijs van offshore wind, de inrichting van flexibiliteitsmarkten en de markt voor groene stroom. Binnen de digitale economie keek hij naar de maatschappelijke kosten en baten van digitale overheidsprojecten, de markt voor elektronische identificatie en de economische impact van metazoekmachines. Daarnaast analyseerde hij uiteenlopende economische sectoren als de woningmarkt, toerisme, en financiële markten.

Menno beheerst een breed scala aan onderzoeksmethoden. Hij voert regelmatig kwalitatieve analyses uit op basis van literatuurstudie en interviews. Daarnaast is hij een ervaren modelbouwer en programmeur. Hierbij gaat zijn interesse in het bijzonder uit naar systeemdynamica en agent-based computational economics. Beide methoden zijn bij uitstek geschikt om het gedrag van complexe systemen te verklaren en maatschappelijke transitieprocessen te doorgronden. Ook is hij goed bekend met het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Menno studeerde Natuurwetenschappen en Bedrijf en Bestuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als onderzoeker bij TNO op de afdeling Geo-Energie. Daar onderzocht hij de liberalisering en regulering van de aardgasmarkt. In 2010 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Optimizing the structure of the natural gas market using an agent-based modeling framework”. Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren voor E.ON, eerst als analist en later als afdelingshoofd. In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling, kostprijsbepaling en inkoop van elektriciteit en gas in de Benelux. Sinds 2016 werkt hij als onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek.

Wilt u weten wat Menno voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
m.vanbenthem@seo.nl
020 525 1636

SEO-rapporten

03.07.2019Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).lees meer

03.05.2019Subsidie of plicht?

Vergelijking van twee manieren om meer energiebesparing te bereiken in woningen en bedrijfsgebouwenlees meer

09.04.2019Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid

SEO heeft samen met Ecorys en Van Zutphen Economisch Advies een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van ICT-projecten van de overheid.lees meer

15.02.2019Belang bij splitsing in de warmtemarkt

Productie, levering en transport van warmte zijn in Nederland vaak geïntegreerd binnen één bedrijf. Wat betekent splitsing van deze taken voor de borging van publieke belangen in de warmtemarkt?lees meer

18.10.2018Kosten-batenanalyse norm bereikbaarheid 112 bij stroomstoringen

Grootschalige stroomstoringen bedreigen de bereikbaarheid van 1-1-2. Maatregelen vanuit de telecom- en energiesector kunnen de bereikbaarheid veiligstellen, maar wegen de baten wel op tegen de kosten?lees meer

15.10.2018Toegangswaarde - De maatschappelijke kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland

Het aantal visumaanvragen voor kort verblijf in Nederland neemt al jaren sterk toe. SEO Economisch Onderzoek brengt in dit rapport de kosten en baten van het Nederlandse visumbeleid in kaart.lees meer

21.06.2018Op het goede spoor?

Het ministerie van IenW overweegt om spoorvervoer van gevaarlijke stoffen via de Betuweroute te sturen met een ‘Routeringsbesluit’. SEO heeft de kosten hiervan voor spoorvervoerders geschat. lees meer

20.06.2018Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Het functioneren van de Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016 is in belangrijke mate positief geweest. Dit is de conclusie van de evaluatie van de SGC.lees meer

19.10.2017De impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam

Wat is de impact van de groeiende stroom bezoekers op Amsterdam? SEO Economisch Onderzoek onderzocht de kosten en baten van de bezoekerseconomie in de hoofdstad.lees meer

25.07.2017Consumentenbescherming en contractvormen op de markt voor te realiseren bouwwerken

Dit rapport onderzoekt de positie van de bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Menno van Benthem.

 Over ons  > Medewerkers  > Menno van Benthem - Mededinging & Innovatie