Menno van Benthem - Mededinging & Innovatie

Menno van Benthem

Menno van Benthem is gepromoveerd energie-econoom. Hij is een ervaren onderzoeker en werkte jarenlang in het bedrijfsleven. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar de werking van gereguleerde markten en de verhouding tussen markt en overheid.

Menno richt zich bij SEO op de impact van regulering en overheidshandelen op verschillende markten. Hierbij komen ook verwante onderwerpen als regeldruk, staatssteun en aanbestedingen aan bod. Daarbij richt hij zich met name op de energiesector en de digitale economie. Binnen de energiesector bestudeerde hij onder andere het stimuleren van energiebesparing, de kostprijs van offshore wind, de inrichting van flexibiliteitsmarkten en de markt voor groene stroom. Binnen de digitale economie keek hij naar de maatschappelijke kosten en baten van digitale overheidsprojecten, de markt voor elektronische identificatie en de economische impact van metazoekmachines. Daarnaast analyseerde hij uiteenlopende economische sectoren als de woningmarkt, toerisme, en financiële markten.

Menno beheerst een breed scala aan onderzoeksmethoden. Hij voert regelmatig kwalitatieve analyses uit op basis van literatuurstudie en interviews. Daarnaast is hij een ervaren modelbouwer en programmeur. Hierbij gaat zijn interesse in het bijzonder uit naar systeemdynamica en agent-based computational economics. Beide methoden zijn bij uitstek geschikt om het gedrag van complexe systemen te verklaren en maatschappelijke transitieprocessen te doorgronden. Ook is hij goed bekend met het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Menno studeerde Natuurwetenschappen en Bedrijf en Bestuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als onderzoeker bij TNO op de afdeling Geo-Energie. Daar onderzocht hij de liberalisering en regulering van de aardgasmarkt. In 2010 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Optimizing the structure of the natural gas market using an agent-based modeling framework”. Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren voor E.ON, eerst als analist en later als afdelingshoofd. In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling, kostprijsbepaling en inkoop van elektriciteit en gas in de Benelux. Sinds 2016 werkt hij als onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek.

Wilt u weten wat Menno voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
m.vanbenthem@seo.nl
020 525 1636

SEO-rapporten

29.06.2017Zeewind versus kolenstroom

Tot 2030 daalt de kostprijs van elektriciteit uit wind op zee scherp, terwijl elektriciteit uit kolencentrales gestaag duurder wordt. Tussen 2019 en 2024 wordt wind goedkoper dan kolen.lees meer

06.06.2017Regeldrukscan Schiphol

Wat zijn de administratieve lasten voor bedrijven op luchthaven Schiphol? SEO Economisch Onderzoek, SIRA en Buck Consultants brengen de knelpunten in de regeldruk in kaart. lees meer

30.05.2017Evenwichtige vermogensopbouw

Hoe kunnen banken bijdragen aan een evenwichtige vermogensopbouw door Nederlandse huishoudens? SEO doet aanbevelingen voor het vergroten van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens in verschillende levensfases. lees meer

19.04.2017Plussen en minnen - MKBA’s op ICT-gebied in kaart gebracht

Wat zijn de belangrijkste MKBA’s op het gebied van de digitale overheid en hoe zijn deze MKBA’s uitgevoerd? SEO heeft deze MKBA’s in kaart gebracht en vergeleken ten behoeve van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.lees meer

29.09.2016Alternatieven voor aardgasbaten

Een versnelde afbouw van de gasproductie uit het Groningenveld kost maximaal € 3,8 miljard per jaar. SEO ontwerpt vier groene belastingpakketten die voor alternatieve inkomsten zorgen. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Menno van Benthem.

 Over ons  > Medewerkers  > Menno van Benthem - Mededinging & Innovatie