Nienke Oomes - Internationale Economie

Nienke Oomes

Nienke Oomes is hoofd Internationale Economie bij SEO Economisch Onderzoek en een ervaren projectleider op het gebied van internationale economische onderzoeksprojecten en evaluaties van internationale ontwikkelingsprogramma’s. Zij heeft meer dan 16 jaar ervaring met onderzoek, evaluatie en beleidsadvisering voor zowel geavanceerde en opkomende markteconomieën als ontwikkelingslanden. Haar expertise beslaat een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Op het gebied van internationaal economisch onderzoek doen Nienke en haar team onderzoek naar economische groei, werkgelegenheid, ondernemingsklimaat, financiële stromen en handelsstromen. Wat het laatste betreft hebben Nienke en haar team een mondiaal handelsmodel ontwikkeld dat voor elk land ter wereld de economische effecten voorspelt van veranderingen in handelskosten (bijvoorbeeld ten gevolge van sancties of wijzigingen in handelsakkoorden). Gecombineerd met een input-output-model kunnen hiermee de directe en indirecte effecten geschat worden op bilateral handelsstromen, BBP, werkgelegenheid en toegevoegde waarde per sector.

Op het gebied van internationale ontwikkelingsevaluaties is Nienke een veelgevraagd projectleider voor projecten die technische assistentie en/of financiële assistentie verlenen aan ondernemers, bedrijven, financiële instellingen of overheden. Ze specialiseert zich in het ontwerpen van raamwerken voor monitoring & evaluatie (M&E) en in het evalueren van de efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van private-sectorontwikkeling en capacity building. Haar voornaamste klanten zijn het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Internationale Finance Organisation (IFC), het African Tax Administration Forum (ATAF), en andere multilaterale en bilaterale ontwikkelingspartners.

Voorafgaande aan haar aanstelling bij SEO was Nienke werkzaam als hoofdeconoom bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Londen, waar zij verantwoordelijk was voor landenstrategie, economische analyse en beleidsevaluaties. Van 2001-2010 werkte zij bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waar zij IMF-missies en landenteams leidde en overheden in Afrika, Europa en de voormalige Sovjetunie adviseerde op het gebied van macro-economisch beleid en structurele hervormingen op het gebied van monetair beleid, fiscaal beleid, belastingadministratie en hervormingen in de financiële sector.

Nienke studeerde economie en wetenschapsdynamica aan de UvA en promoveerde in 2001 in de economie aan de University of Wisconsin-Madison (USA). Zij publiceerde een groot aantal wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde internationale economische tijdschriften, o.a. over de Russische economie, het effect van IMF-programma’s, financiële-sectorhervormingen, monetair en wisselkoersbeleid en de natural resource curse. Zij is een veelgevraagd spreker voor conferenties, lezingen en beleidsdiscussies.

Wilt u weten wat Nienke voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:
n.oomes@seo.nl
020 525 1649
06 2290 0547

SEO-rapporten

20.02.2020Independent assessment of the AGRI3 Fund proposal

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds. lees meer

18.12.2019Independent Evaluation of the FDOV Project “Pro Poor Potato”

Het ‘Pro Poor Potato’ project introduceert Nederlandse aardappels en teelttechnieken in Vietnam. Geleerde lessen en adviezen.lees meer

13.06.2019Evaluatie van het ‘Flying Food' project in Kenia: Is een waardeketen voor krekels levensvatbaar?

Het innovatieve ontwikkelingsproject ‘Flying Food’ heeft gepoogd een duurzame waardeketen voor krekelprodukten op te zetten in Kenia en Oeganda. Ondanks verscheidene positieve resultaten is dit doel (nog) niet behaald.lees meer

20.05.2019Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt en potentieel arbeidsaanbod uit Afrika en het Midden-Oosten: is er een match?

Nederland en andere Europese landen kampen in toenemende mate met personeelstekorten, terwijl rond een derde van de jongeren in landen rond Europa werkloos is. In hoeverre sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?lees meer

19.04.2017Dutch Export Opportunities in Asia: Is the Netherlands Lagging Behind?

Deze studie identificeert de comparatieve voordelen van de Nederlandse export sectoren.lees meer

20.02.2017Effecten van het Oekraïneverdrag op de Nederlandse economie

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Oekraïne heeft een positief effect op de handel tussen Nederland en Oekraïne. Het voorspelde effect op de gehele Nederlandse economie is ook positief, maar klein.lees meer

09.02.2017Effecten van zes EU-handelsakkoorden op de Nederlandse economie

De Europese Unie overweegt zes nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn positief maar klein. Als alle zes akkoorden tegelijk ingaan, stijgt het Nederlands BBP met 0,5 procent.lees meer

31.01.2017Marktconcentratie en prijsvorming in de mondiale waardeketen voor cacao

Is marktconcentratie onder grote cacaobedrijven verantwoordelijk voor de wijdverbreide armoede onder cacaoboeren? Waarschijnlijk niet.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Nienke Oomes.

 Over ons  > Medewerkers  > Nienke Oomes - Internationale Economie