Nils Verheuvel - Financiële Markten & Finance

Nils Verheuvel is onderzoeker bij het cluster Financiële Markten & Finance. De focus van zijn onderzoeken liggen bij marktanalyses, beleidsevaluatie en de interactie tussen financiële markten en de reële economie. Nils is sinds 2018 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek.

Nils’ expertise ligt op het gebied van scherpe kwantitatieve analyse, grondige deskresearch en literatuurstudies, in het bijzonder op het gebied van financiële markten en instellingen. Nils heeft bij SEO gewerkt aan verschillende onderzoeken naar het in kaart brengen van economisch gedrag op verschillende markten. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar de Corporate Governance Code, governance in de zorgsector en naar de beloningshoogte en -structuur en prikkelwerking van beloningspakketten voor topbestuurders. Daarnaast heeft hij enkele evaluaties van beleidsmaatregelen en overheidsinstanties uitgevoerd.

Nils is cum laude afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor zijn bachelor en zijn twee masteropleidingen: International Economics en Policy Economics. In 2018 verdedigde hij zijn scriptie ‘Regulatory bank capital ratios and market measures of risk’ over het effect van Bazel III kapitaalratio’s op het risico in de bankensector. Deze scriptie heeft hij geschreven bij De Nederlandsche Bank. In zijn wetenschappelijke onderzoek richt Nils zich op de interactie tussen financiële markten en de reële economie en dan specifiek de relatie tussen trade finance en internationale handel.

Wilt u weten wat Nils voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
n.verheuvel@seo.nl
020 525 1648

SEO-rapporten

02.06.2020Evaluatie heffingsverminderingen verhuurderheffing

De heffingsvermindering bij de verhuurderheffing heeft geen aantoonbaar causaal effect op het investeringsgedrag van verhuurders. lees meer

30.01.2020Modellen voor bestendig inkomen

Zijn er empirische modellen te ontwikkelen voor een meer toekomstgerichte beoordeling van kredietwaardigheid en kredietrisico’s, en is het nodig hierbij onderscheid te maken tussen de (potentiële) doelgroepen?lees meer

16.12.2019Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

Dit onderzoek laat zien dat de hypotheekrenteaftrek door negatieve neveneffecten (hoge kosten, hogere huizenprijzen, lagere welvaart, meer schuldopbouw) ondoelmatig is. lees meer

12.12.2019Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten va het nalevingsonderzoek Corporate Governance Code over boekjaar 2018. In 1,0 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld.lees meer

28.11.2019Assessment of DSTA’s 2016-2019 Risk Framework and Funding Policy

Het Ministerie van Financiën beheert de staatsschuld. Dit onderzoek bespreekt of ze dat op een efficiënte manier tegen laag risico uitvoeren.lees meer

01.10.2019De Nederlandse markt voor wettelijke controles

Dit rapport geeft een economische analyse van de kenmerken van de Nederlandse markt voor wettelijke controles, als input voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Toekomst Accountancysector.lees meer

27.03.2019Economisch belang van het boekenvak. Omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen in 2017

Dit rapport beschrijft de bijdrage van het boekenvak aan de Nederlandse economie door middel van een inschatting van de economische indicatoren omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen. lees meer

 Over ons  > Medewerkers  > Nils Verheuvel - Financiële Markten & Finance