Paul Bisschop - Arbeid & Onderwijs

Paul Bisschop

Paul Bisschop werkt sinds 2012 bij SEO als onderzoeker. In de afgelopen vijf jaar heeft Paul veel kennis opgedaan over de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van private onderwijsdienstverlening (‘schaduwonderwijs’), kansengelijkheid bij de overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Paul is gespecialiseerd in data-analyse met onderwijsbestanden en enquête-onderzoek.

Paul is onderzoeker binnen het cluster Arbeid en Onderwijs. Binnen het onderwijsonderzoek werkt Paul regelmatig met de grote databestanden van DUO. Paul heeft in de periode van 2015 tot en met 2018 meerdere bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs. Hij verrichte hiervoor econometrische analyses met betrekking tot de schooladvisering aan het einde van het primair onderwijs en de aansluiting tussen het tertiair onderwijs en de arbeidsmarkt. In andere projecten heeft Paul veelvuldig met enquête-onderzoek te maken. Hij neemt zowel het ontwerpen en het programmeren van de enquête op zich, als het analyseren van de resultaten en het vertalen naar heldere, betekenisvolle conclusies.    

Paul houdt zich naast onderwijsonderzoek ook regelmatig bezig met arbeidsmarktonderzoek, bijvoorbeeld over kennismigranten, het aannemen van vijftigplussers en schaarste op de arbeidsmarkt. Hij benut binnen deze onderzoeken ook graag zijn kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. De afgelopen jaren heeft Paul een groot aantal HR-managers en bestuurders geïnterviewd over diverse onderwerpen. Hij heeft daarbij altijd goed oog voor de (politieke) context waar de geïnterviewden mee te maken hebben.

Eind 2011 rondde Paul zijn masterstudie Economics (specialisatie Economic & Social Policy) af aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de scriptie Street Prostitution Zones and Crime. In 2017 werd een doorontwikkelde versie van de scriptie gepubliceerd in het gezaghebbende economische tijdschrift American Economic Journal: Economic Policy.

 

Wilt u weten wat Paul voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
p.bisschop@seo.nl
020 525 1637

SEO-rapporten

20.05.2019Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt en potentieel arbeidsaanbod uit Afrika en het Midden-Oosten: is er een match?

Nederland en andere Europese landen kampen in toenemende mate met personeelstekorten, terwijl rond een derde van de jongeren in landen rond Europa werkloos is. In hoeverre sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?lees meer

13.03.2019De arbeidsmarktpositie van ABS-afgestudeerden

ABS-alumni Business Administration hebben tien jaar na afstuderen een bovengemiddeld salaris, waarbij zij significant meer verdienen dan alumni van vergelijkbare opleidingen uit Nijmegen, Tilburg, Twente en Wageningen.lees meer

05.03.2019Marktverkenning internationale montessorischool in Amsterdam

Een marktverkenning laat zien dat er volop potentie is voor een nieuwe internationale montessorischool in Amsterdam.lees meer

20.02.2019Onderwijsstromen en gelijke kansen in Den Haag

SEO zocht voor de tweede keer uit hoe het gesteld is met de gelijke kansen bij onderwijsovergangen in Den Haag.lees meer

03.12.2018Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

De overbruggingsregeling die kleine werkgevers tijdelijk ontziet van het betalen van een hoge transitievergoeding bij bedrijfseconomische problemen is niet effectief gebleken.lees meer

25.06.2018Studie & Werk 2018

Dit rapport onderzoekt de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hogescholen en universiteiten.lees meer

11.06.2018De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland

SEO heeft de bijdrage van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa aan de Nederlandse productie en nationaal inkomen in beeld gebracht.lees meer

16.05.2018Scholing stimuleren met kleine interventies

Kleine interventies hebben de bereidheid om deel te nemen aan scholing aangewakkerd, maar hebben niet geleid tot een positievere houding ten opzichte van scholing onder laag- en middelbaar opgeleide werknemers.lees meer

17.04.2018Kansengelijkheid in het onderwijs in Leiden

Basisscholen in Leiden geven hoge schooladviezen in vergelijking met scholen in andere grote steden, maar ook in vergelijking met de prestaties van leerlingen op de eindtoets.lees meer

29.01.2018Notitie Arbeidsmarktpositie alumni TU/e

Alumni van de TU Eindhoven hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. Ze hebben relatief snel een baan en verdienen betrekkelijk veel, ook in vergelijking met andere TU’s.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Paul Bisschop

 Over ons  > Medewerkers  > Paul Bisschop - Arbeid & Onderwijs