Paul Bisschop - Onderwijs

Paul Bisschop

Paul Bisschop is senior onderzoeker en werkt sinds 2012 bij SEO. In de afgelopen jaren heeft Paul veel kennis opgedaan over de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van private onderwijsdienstverlening (‘schaduwonderwijs’), kansengelijkheid bij de overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Paul is projectleider van het jaarlijkse Studie & Werk in opdracht van Elsevier Weekblad, het grote onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-afgestudeerden op basis CBS Microdata.

Paul is senior onderzoeker binnen het cluster Arbeid en Onderwijs. Binnen het onderwijsonderzoek werkt Paul regelmatig met de grote databestanden van DUO. Paul heeft in de periode van 2015 tot en met 2019 meerdere bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs. Hij verrichte hiervoor econometrische analyses met betrekking tot de schooladvisering aan het einde van het primair onderwijs en de aansluiting tussen het tertiair onderwijs en de arbeidsmarkt. In andere projecten heeft Paul veelvuldig met enquête-onderzoek te maken. Hij neemt zowel het ontwerpen en het programmeren van de enquête op zich, als het analyseren van de resultaten en het vertalen naar heldere, betekenisvolle conclusies.    

Paul houdt zich naast onderwijsonderzoek ook regelmatig bezig met arbeidsmarktonderzoek, bijvoorbeeld over kennismigranten, het aannemen van vijftigplussers en schaarste op de arbeidsmarkt. Hij benut binnen deze onderzoeken ook graag zijn kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. De afgelopen jaren heeft Paul een groot aantal HR-managers en bestuurders geïnterviewd over diverse onderwerpen. Hij heeft daarbij altijd goed oog voor de (politieke) context waar de geïnterviewden mee te maken hebben.

Eind 2011 rondde Paul zijn masterstudie Economics (specialisatie Economic & Social Policy) af aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de scriptie Street Prostitution Zones and Crime. In 2017 werd een doorontwikkelde versie van de scriptie gepubliceerd in het gezaghebbende economische tijdschrift American Economic Journal: Economic Policy.

SEO-rapporten

30.06.2020Afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA op de arbeidsmarkt

Driekwart van de recent afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft één jaar na afstuderen een baan. Het inkomen en type werkgever verschilt tussen afgestudeerden van de zes onderzochte masteropleidingen.lees meer

16.06.2020Studie & Werk 2020

Afgestudeerde hbo’ers en wo’ers hadden te maken met een gunstige arbeidsmarkt toen begin 2020 het coronavirus uitbrak.lees meer

02.06.2020Plusscholen Amsterdam: zicht op kansen

Veel studenten die vanwege meervoudige problematiek niet mee kunnen komen in het reguliere mbo behalen bij Plusscholen alsnog een mbo-diploma.lees meer

07.02.2020De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

Er bestaan een jaar na afstuderen relatief grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.lees meer

16.12.2019Lof doet de leraar goed. Evaluatie LerarenOntwikkelFonds.

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is op micro- en mesoniveau effectief geweest in het behalen van de doelstellingen, op macroniveau is daar onvoldoende bewijs voor. Dit rapport beschrijft de onderbouwing van deze conclusie. lees meer

06.12.2019Onderwijsstromen Den Haag in beeld 2019

De kans voor leerlingen in Den Haag op een bijstelling van het schooladvies als zij goed gepresteerd hebben op de eindtoets, is sterk afhankelijk van de school.lees meer

14.10.2019Aanvullend en particulier onderwijs

De omzet van bedrijven actief op het gebied van aanvullend onderwijs is tussen 2015 en 2017 fors gestegen. Vo-scholen werken regelmatig samen met externe partijen bij het aanbieden van aanvullend onderwijs op hun school. In het...lees meer

28.06.2019Studie & Werk 2019

De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni is verder versterktlees meer

24.06.2019Resultaten peiling gevolgen van onjuiste eindtoetsadviezen

Een kwart van de vo-scholen moest leerlingen herplaatsen vanwege een onjuist eindtoetsadvies.lees meer

24.06.2019Resultaten peiling afnamemoment eindtoets

Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 heeft een voorkeur voor de eindtoets na het schooladvies.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Paul Bisschop

 Over ons  > Medewerkers  > Paul Bisschop - Onderwijs