Rogier Lieshout - Luchtvaart

Rogier Lieshout

Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen.  

Rogier geeft leiding aan onderzoeksprojecten voor publieke en private partijen in binnen- en buitenland. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Royal Schiphol Group, de Europese Commissie, ACI EUROPE en IATA.  

Hij is een expert op het gebied van luchtvaartontwikkelingen en de impact van luchtvaart op de economie, het klimaat en de omgeving. Zijn specialismen omvatten connectiviteitsstudies, vervoersprognoses en (economische) impact studies, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de Brexit, het uitbreiden van luchthavencapaciteit of het verhogen van belastingen op de passagiersvraag, de economie, het klimaat en de omgeving? 

Rogier geeft regelmatig gastcolleges en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Als directeur van Airneth, het wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart, heeft hij goede contacten binnen de academische wereld. 

Rogier studeerde Operations Research & Management aan de Universiteit van Amsterdam. In 2004 kwam hij in dienst bij SEO als junior onderzoeker Regionale Economie en Transport. In 2008 stapte hij over naar het luchtvaartcluster, waar hij zich opwerkte naar senior onderzoeker en uiteindelijk clusterhoofd.

 

Wilt u weten wat Rogier voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
r.lieshout@seo.nl
020 525 1672

SEO-rapporten

14.01.2020Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties

Ondanks de capaciteitsschaarste ontwikkelt het bestemmingenportofolio van Schiphol zich positief in 2019. lees meer

14.01.2020Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk

SEO onderzocht het welvaartseffect van extra vluchten op Schiphol en de gevolgen van aanhoudende capaciteitsschaarste.lees meer

19.12.2019Environmental impact of disruptions and airspace inefficiencies in Europe

SEO heeft de klimaateffecten doorgerekend van disrupties en inefficiënties in het Europese luchtruim.lees meer

03.06.2019Benefits of O/D and transfer traffic at Schiphol

In 2016 droeg Schiphol € 4,7 miljard bij aan de Nederlandse welvaart. Het O/D-verkeer was verantwoordelijk voor 90% van de welvaartsbijdrage.lees meer

17.05.2019Het belang van leisurevervoer op Schiphol

De verschillende passagierssegmenten op Schiphol zijn allemaal afhankelijk van leisurepassagiers. Deze passagiers dragen dan ook in belangrijke mate bij aan de welvaart die de luchthaven voortbrengt. lees meer

23.11.2018Effecten van een nationale vliegbelasting

De invoering van een nationale vliegbelasting conform het Regeerakkoord leidt in 2025 tot een passagiersverlies van gemiddeld 5 procent in de OD-markt van Schiphol.lees meer

20.06.2018Airport Industry Connectivity Report 2018

SEO Economisch Onderzoek en ACI EUROPE presenteren voor de vijfde maal het European Airport Industry Connectivity Report.lees meer

18.12.2017Economische Effecten Schiphol

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam heeft SEO onderzoek gedaan naar de economische betekenis van Schiphol en de effecten van aanhoudende capaciteitsschaarste op de luchthaven.lees meer

27.06.20162016 Airport Industry Connectivity Report

For the third time SEO Aviation Economics and ACI EUROPE are publishing an annual update on the state of European air connectivity.lees meer

15.04.2016Economic benefits of European airspace modernization

Modernisering van het Europese luchtruim levert de Europese economie €245 miljard op in 2035, blijkt uit een studie in opdracht van IATA. Het rapport berekent de impact wanneer inefficiënties in het luchtruim worden opgelost. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Rogier Lieshout.

 Over ons  > Medewerkers  > Rogier Lieshout - Luchtvaart