Rogier Lieshout - Luchtvaart

Rogier Lieshout

Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen.  

Rogier geeft leiding aan onderzoeksprojecten voor publieke en private partijen in binnen- en buitenland. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Royal Schiphol Group, de Europese Commissie, ACI EUROPE en IATA.  

Hij is een expert op het gebied van luchtvaartontwikkelingen en de impact van luchtvaart op de economie, het klimaat en de omgeving. Zijn specialismen omvatten connectiviteitsstudies, vervoersprognoses en (economische) impact studies, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de Brexit, het uitbreiden van luchthavencapaciteit of het verhogen van belastingen op de passagiersvraag, de economie, het klimaat en de omgeving? 

Rogier geeft regelmatig gastcolleges en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Als directeur van Airneth, het wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart, heeft hij goede contacten binnen de academische wereld. 

Rogier studeerde Operations Research & Management aan de Universiteit van Amsterdam. In 2004 kwam hij in dienst bij SEO als junior onderzoeker Regionale Economie en Transport. In 2008 stapte hij over naar het luchtvaartcluster, waar hij zich opwerkte naar senior onderzoeker en uiteindelijk clusterhoofd.

 

Wilt u weten wat Rogier voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
r.lieshout@seo.nl
020 525 1672

SEO-rapporten

03.06.2015Vijf jaar Air France - KLM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gisteren een onderzoek van SEO uit 2009 op haar website geplaatst vanwege een WOB-verzoek. Daarom plaatsen we dit onderzoek nu ook op onze website.lees meer

03.02.2015Airport industry Connectivity report 2004-2014

The increase in airport connectivity in Europe over the past 10 years has been impressive – but it has clearly not been linear and has also been very much contrasted.lees meer

18.12.2014Impacts of Expanding Airport Capacity on Competition and Connectivity

The case of Gatwick and Heathrowlees meer

15.10.2014Korte- en middellange termijn prognosemodel luchthavens

Wat gebeurt er wanneer er meer vliegtuigoperaties worden verplaatst naar regionale luchthavens? Hoeveel passagiers wijken er uit naar Duitsland of België wanneer er in Nederland een vliegbelasting wordt ingevoerd?lees meer

23.01.2014Eisen aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse

De Noordelijke Rekenkamer heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om in een korte notitie aan te geven aan welke eisen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor luchthaveninfrastructuur dient te voldoen.lees meer

23.01.2014Beoordeling van het strategisch plan van Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft onder de naam Werelden Verbinden een strategisch plan gepresenteerd voor de komende tien jaar. SEO heeft dit plan beoordeeld.lees meer

05.11.2013Een rendabele exploitatie van Groningen Airport Eelde op de lange baan

Op welke termijn kan Groningen Airport Eelde op eigen benen staan, rekening houdend met de recente baanverlenging en de concurrentieverhoudingen in het verzorgingsgebied van de luchthaven?lees meer

13.06.2013Public investments in space

Dit rapport vergelijkt verschillende methoden om de economische en maatschappelijke gevolgen van publieke investeringen in aan ruimtevaart gerelateerde activiteiten in Europa zowel kwalitatief als kwantitatief identificeren.lees meer

24.10.2012Het betere werk

Wat zijn de industriële en werkgelegenheidseffecten van de Nederlandse deelname aan het JSF programma? Dit rapport beantwoordt deze vraag voor drie mogelijke beleidsopties: doorgaan, stoppen en uitstappen uit de testfase.lees meer

09.12.2009Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?

Wat zijn de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname?lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Rogier Lieshout.

 Over ons  > Medewerkers  > Rogier Lieshout - Luchtvaart