Rogier Lieshout - Luchtvaart

Rogier Lieshout

Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen.  

Rogier geeft leiding aan onderzoeksprojecten voor publieke en private partijen in binnen- en buitenland. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Royal Schiphol Group, de Europese Commissie, ACI EUROPE en IATA.  

Hij is een expert op het gebied van luchtvaartontwikkelingen en de impact van luchtvaart op de economie, het klimaat en de omgeving. Zijn specialismen omvatten connectiviteitsstudies, vervoersprognoses en (economische) impact studies, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de Brexit, het uitbreiden van luchthavencapaciteit of het verhogen van belastingen op de passagiersvraag, de economie, het klimaat en de omgeving? 

Rogier geeft regelmatig gastcolleges en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Als directeur van Airneth, het wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart, heeft hij goede contacten binnen de academische wereld. 

Rogier studeerde Operations Research & Management aan de Universiteit van Amsterdam. In 2004 kwam hij in dienst bij SEO als junior onderzoeker Regionale Economie en Transport. In 2008 stapte hij over naar het luchtvaartcluster, waar hij zich opwerkte naar senior onderzoeker en uiteindelijk clusterhoofd.

 

Wilt u weten wat Rogier voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
r.lieshout@seo.nl
020 525 1672

SEO-rapporten

10.09.2009Ticketprijsmonitor Amsterdam-Paramaribo

Dit rapport is een bijlage bij SEO-rapport 2009-53 Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

19.03.2008Klachtenanalyse 2006

Dit rapport bevat een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie. lees meer

13.11.2007Evaluatie van ondergrondse infrastructuur

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten.lees meer

08.03.2007MKBA Bodemsanering

Achtergrondrapportage; kosten en baten van 17 caseslees meer

09.10.2006Bodem in belmarkt?

Dit rapport bevat een evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. lees meer

04.08.2006Klachtenanalyse 2005

Dit rapport presenteert de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen kachten en vliegbewegingen. lees meer

10.07.2006Amsterdams Economische Verkenningen voorjaar 2006

Dit rapport omvat de achttiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen. lees meer

26.05.2006Stedelijke vernieuwing: Kosten en baten

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Rogier Lieshout.

 Over ons  > Medewerkers  > Rogier Lieshout - Luchtvaart