Rosa van der Drift - Zorg & Sociale Zekerheid

Rosa van der Drift is stagiaire binnen het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Ze schrijft bij SEO haar tweede master scriptie over de kinderopvang. Concreet onderzoekt ze middels een vignetanalyse welke kenmerken van kinderopvang voor ouders van belang zijn.

Twee jaar gelden rondde Rosa de Bachelor Economie & Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af. Vervolgens heeft ze de master Economics met Monetary Policy and Banking als specialisatie afgerond.

Rosa schreef haar master scriptie over de phillipscurve bij De Nederlandsche bank. Ook heeft ze zich bij de bank bezig gehouden met ze een nota over hoe momenteel in beleidskringen het ‘woningtekort’ wordt geoperationaliseerd, en of dit economisch gezien ook een verstandig concept is om op te sturen.

Als verdieping op politiek-economisch gebied, rondt ze momenteel de specialisatie Public Policy af aan dezelfde universiteit.

Neem bij vragen contact op met Rosa:
r.vanderdrift@seo.nl
020 525 1658

 Over ons  > Medewerkers  > Rosa van der Drift - Zorg & Sociale Zekerheid