Siemen van der Werff - Arbeid & Onderwijs

Siemen van der Werff

Siemen van der Werff is arbeidseconoom en heeft 10 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij is expert op het gebied van arbeidsmarktbeleid en microeconometrie.

Bij SEO heeft hij veel verschillende projecten geleid. Dit zijn meestal onderzoeken op het gebied van de arbeidsmarkt met een kwantitatief aspect, zoals onderzoek naar lonen in de publieke sector, ontslagkosten voor werkgevers, de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden, de arbeidsmarkt van ouderen, lonen in de publieke sector en transities op de arbeidsmarkt. Maar Siemen heeft ook onderzoek geleid over bijvoorbeeld het effect van de museumkaart en van innovatiesubsidies. Siemen heeft een brede kennis van beschikbare (micro)data en econometrische methoden, zoals regressietechnieken, duurmodellen en matching. 

Siemen maakt in zijn onderzoek ook graag gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor SEO interviewde hij verschillende werkgevers op het gebied van keuzes in hun aannamebeleid, en sprak hij met het management van bedrijven in de platformeconomie over de arbeidsvoorwaarden waarmee zij werken. Daarnaast heeft hij ook voor verschillende onderzoeken met sociale partners gesproken. Siemen heeft ook verschillende enquêtes opgesteld, onder andere gericht op werknemers en werkgevers. Specifiek heeft hij daarbij veel ervaring met het verwerken van vignettenanalyses in enquêtes. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om enquêtes waarin onderzocht werd welke keuzes werkgevers maken als zij uit verschillende sollicitanten kunnen kiezen.

Siemen studeerde in 2008 af als Msc in Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna is hij bij SEO in dienst getreden. Siemen schreef daarvoor ook zijn scriptie bij SEO. Daarin werd de studiekeuze van middelbare scholieren geanalyseerd. Siemen heeft regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. 

 

Wilt u weten wat Siemen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

s.vanderwerff@seo.nl
020 525 1689

SEO-rapporten

01.10.2014Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

Omdat studenten in meerjarige masteropleidingen door invoering van een studievoorschot te maken hebben met extra kosten, bestaat de vrees dat de instroom zal dalen. Dit rapport laat zien of dat zo is. lees meer

15.07.2014Economic Contribution of Copyright-Relevant Industries in the Netherlands

Uit deze studie, die de economische bijdrage van auteursrechtrelevante sectoren meet, blijkt dat 6% van de Nederlandse economie te maken heeft met auteursrecht.lees meer

27.05.2014Een goed gesprek werkt

(Kosten)effectiviteit van re-integratiedienstverlening UWV voor de WW-instroompopulatie 2008-2010.lees meer

18.11.2013Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Wat is het effect van de museumkaart op het museumbezoek en wat zijn de financiële effecten voor de deelnemende musea?lees meer

08.07.2013De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

Werknemers in tijdelijke en flexibele banen blijven langer in de flexibele schil zitten en stromen minder snel door naar vaste banen. Welke sociaaleconomische gevolgen heeft dat voor deze werknemers?lees meer

20.06.2013Studie & Werk 2013

Studie & Werk 2013 analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2013.lees meer

05.05.2013Effect Wnt en Regeling op bezoldiging woningcorporatiebestuurders

Een onderzoek naar de gevolgen van de bezoldigingsmaxima voor de bezoldigingen van bestuurders van woningbouwcorporaties lees meer

06.12.2012Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Zelfs bij gelijke geschiktheid maken oudere sollicitanten minder kans dan jongere sollicitanten op een baan. Waarom is dat? En wat is de effectiviteit van maatregelen om oudere werknemers aantrekkelijker te maken?lees meer

14.06.2012Studie & Werk 2012

Studie & Werk 2012 analyseert de huidige positie van HBO en WO afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2012. lees meer

31.12.2011Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

In dit rapport wordt de werking van normatieve en afschrikwekkende elementen in communicatieboodschappen onderzocht. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Siemen van der Werff.

 Over ons  > Medewerkers  > Siemen van der Werff - Arbeid & Onderwijs