Thierry Belt - Internationale Economie

Thierry Belt

Thierry Belt is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Binnen SEO houdt hij zich vooral bezig met toegepaste macro-economie, internationale handel en evaluaties van beleid en ontwikkelingsprogramma’s.

Door zijn studies, eerdere onderzoeksprojecten en zijn werkzaamheden bij SEO heeft hij de beschikking over zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Thierry heeft zijn ervaring op het gebied van interviews, literatuurstudies en kwantitatieve onderzoeksmethoden reeds veelvuldig toegepast binnen SEO. Vanwege zijn voortraject als student-assistent bij het cluster Financiële markten & Finance heeft Thierry eveneens affiniteit met (evaluaties van) financieringsinstrumenten.

Thierry behaalde de masters “Internationale Economie” en “Business Economics” aan de Universiteit van Amsterdam alvorens hij in dienst trad bij SEO. Tijdens zijn afstudeerfasen heeft hij zowel de effecten van globalisering op inkomensongelijkheid als de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en de prestaties van bedrijven onderzocht. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van kwalitatief onderzoek in ontwikkelingslanden.

 

Wilt u weten wat Thierry voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.belt@seo.nl
020 525 1658

SEO-rapporten

20.02.2020Independent assessment of the AGRI3 Fund proposal

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds. lees meer

18.12.2019Independent Evaluation of the FDOV Project “Pro Poor Potato”

Het ‘Pro Poor Potato’ project introduceert Nederlandse aardappels en teelttechnieken in Vietnam. Geleerde lessen en adviezen.lees meer

12.11.2019Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling

De Wet Verbeterde premieregeling (2016) beoogde deelnemers in de praktijk de keuze te bieden voor een variabele pensioenuitkering. Is dat gelukt, en wat zijn mogelijke verbeteringen van de wet? lees meer

01.10.2019De Nederlandse markt voor wettelijke controles

Dit rapport geeft een economische analyse van de kenmerken van de Nederlandse markt voor wettelijke controles, als input voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Toekomst Accountancysector.lees meer

04.07.2019Prijsregulering in de vrije huursector. Kansen en risico’s van de ‘noodknop middenhuur’

Dit rapport bevat de in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerde economische analyse van de ‘noodknop middenhuur’.lees meer

13.06.2019Evaluatie van het ‘Flying Food' project in Kenia: Is een waardeketen voor krekels levensvatbaar?

Het innovatieve ontwikkelingsproject ‘Flying Food’ heeft gepoogd een duurzame waardeketen voor krekelprodukten op te zetten in Kenia en Oeganda. Ondanks verscheidene positieve resultaten is dit doel (nog) niet behaald.lees meer

20.05.2019Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt en potentieel arbeidsaanbod uit Afrika en het Midden-Oosten: is er een match?

Nederland en andere Europese landen kampen in toenemende mate met personeelstekorten, terwijl rond een derde van de jongeren in landen rond Europa werkloos is. In hoeverre sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Thierry Belt.

 Over ons  > Medewerkers  > Thierry Belt - Internationale Economie