Thijs Boonekamp - Luchtvaart

Thijs Boonekamp

Thijs Boonekamp is onderzoeker bij SEO. Hij heeft circa 5 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek in de luchtvaartsector. Thijs is gespecialiseerd in connectiviteitsanalyses, berekenen van welvaartseffecten en het uitvoeren van economische impactstudies. Hij is goed bekend met recente ontwikkelingen op luchtvaartgebied, zowel in de nationale als de Europese context.

Thijs is betrokken geweest bij diverse nationale en internationale projecten. Zo was hij verantwoordelijk voor de economische impactanalyse voor de uitbreiding van luchthavencapaciteit in het Verenigd Koninkrijk, in opdracht van de UK Airports Commission. Verder heeft hij meegewerkt aan onderzoeken voor onder andere ACI EUROPE, IATA, Schiphol Group, de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Enkele voorbeelden van Thijs zijn onderzoeksprojecten zijn de regionale economische impact van luchthavens, het effect van capaciteitsschaarste op prijzen van vliegtickets en de effecten van het moderniseren van het luchtruim.

Bij SEO houdt Thijs zich ook bezig met de ontwikkeling van de NetScan en NetCost connectiviteitsmodellen, en de ontwikkeling van de Airport Catchment Area Database. Deze modellen zijn veelvuldig toegepast in nationale en internationale studies. Daarnaast publiceert Thijs in wetenschappelijke tijdschriften, onder andere over de ontwikkeling van een connectiviteitsmodel voor de luchtvrachtsector, en het inschatten van passagiersstromen op basis van regionaal-economische gegevens.

Thijs Boonekamp studeerde in april 2013 af in Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie heeft hij geschreven over de mogelijkheid om revenue management in de luchtvrachtindustrie toe te passen. Deze scriptie heeft hij geschreven bij Air Cargo Netherlands (ACN), de brancheorganisatie van luchtvracht in Nederland, waar hij uitgebreide kennis heeft opgedaan over de luchtvrachtindustrie.

 

Wilt u weten wat Thijs voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.boonekamp@seo.nl
020 525 1666

SEO-rapporten

15.01.2020Welvaartsbijdrage van vrachtvluchten op Schiphol

Door het bereiken van de capaciteitsgrens van 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol staat het luchtvrachtsegment onder druk. lees meer

14.01.2020Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk

SEO onderzocht het welvaartseffect van extra vluchten op Schiphol en de gevolgen van aanhoudende capaciteitsschaarste.lees meer

17.05.2019Het belang van leisurevervoer op Schiphol

De verschillende passagierssegmenten op Schiphol zijn allemaal afhankelijk van leisurepassagiers. Deze passagiers dragen dan ook in belangrijke mate bij aan de welvaart die de luchthaven voortbrengt. lees meer

11.03.2019Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk

Ontwikkelingen, publieke belangen en opties voor borging van connectiviteitlees meer

08.03.2019Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2018

Door de capaciteitsschaarste heeft de connectiviteit op Schiphol zich minder sterk ontwikkeld dan voorgaande jaren. Ook blijft de ontwikkeling gemiddeld genomen achter bij die van de concurrentie.lees meer

23.11.2018Effecten van een nationale vliegbelasting

De invoering van een nationale vliegbelasting conform het Regeerakkoord leidt in 2025 tot een passagiersverlies van gemiddeld 5 procent in de OD-markt van Schiphol.lees meer

25.07.2018Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties 2009-2017

De directe en indirecte connectiviteit van Schiphol groeien sterker dan op alle andere onderzochte luchthavens. Daarnaast ontwikkelt Schiphol zich nog altijd beter dan Parijs Charles de Gaulle.lees meer

22.06.2018Monitor karakteristieken luchtvaartmarkt NL-VAE

Het aantal stoelen naar de Verenigde Arabische Emiraten (met name Dubai) is sterk gegroeid en de concurrentie op bestemmingen in Azië en Afrika is toegenomen.lees meer

20.06.2018Airport Industry Connectivity Report 2018

SEO Economisch Onderzoek en ACI EUROPE presenteren voor de vijfde maal het European Airport Industry Connectivity Report.lees meer

13.06.2017Airport Industry Connectivity Report 2017

SEO Economisch Onderzoek en ACI EUROPE presenteren voor de vierde maal het European Airport Industry Connectivity Report.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Thijs Boonekamp.

 Over ons  > Medewerkers  > Thijs Boonekamp - Luchtvaart