Tobias Vervliet - Arbeid

Tobias Vervliet

Tobias Vervliet is onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Als econometrist heeft hij ruime kennis van diverse kwantitatieve onderzoeksmethoden en heeft hij ervaring met panel- en microdata.

Zijn kennis van econometrie en zijn werkervaring op het snijvlak van economisch beleid en onderzoek zet Tobias nu in bij het cluster Arbeid & Onderwijs. Daar houdt hij zich onder andere bezig met effectevaluaties van beleid op het gebied van arbeidsmarkt. 

Na zijn afstuderen heeft Tobias gewerkt als wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau in de Sector Marktordening. Hier heeft hij voornamelijk gewerkt aan een onderzoek in de sector van geestelijke gezondheidszorg. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe GGZ aanbieders reageren (in termen van behandelduur en behandeluitkomsten) als zij plotseling geconfronteerd worden met een sterke afname in het aantal patiënten. Ook heeft hij meegeholpen aan de raming van de zorguitgaven.

Tobias heeft de masteropleiding Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond. Zijn masterscriptie schreef hij bij De Nederlandsche Bank en ging over de winstgevendheid van banken en de mate waarin zij risico nemen in een periode van lage rente.  Na zijn verdediging in juli 2016 heeft hij zijn scriptie verder uitgewerkt tot een wetenschappelijke publicatie.

Wilt u weten wat Tobias voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.vervliet@seo.nl 
020 525 1647

SEO-rapporten

19.03.2020De kosten en baten van een RI&E voor MKB-werkgevers

Op termijn zijn de baten van het hebben van een actuele RI&E voor MKB-werkgevers waarschijnlijk hoger dan de kosten. Het hebben van een RI&E hangt positief samen met het nemen van maatregelen omtrent arbeidsveiligheid.lees meer

25.11.2019Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel

Er is op dit moment krapte voor verschillende beroepen in de zorg, maar in het recente verleden is er juist op personeel bezuinigd. Wat is hieruit te leren voor de toekomst?lees meer

22.11.2019Effecten van het Lage-inkomensvoordeel op de arbeidsparticipatie

Door de invoering van het Lage-inkomensvoordeel is de netto arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt gestegen met 3 duizend tot 23 duizend extra werkende personen.lees meer

27.03.2019Projectaanvraaganalyse MKB!dee

MKB!dee is een subsidieregeling voor technisch mkb-ondernemers om belemmeringen weg te nemen bij investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden. Wat zijn de kenmerken van aanvragers in 2018?lees meer

 Over ons  > Medewerkers  > Tobias Vervliet - Arbeid