Tom Smits - Mededinging & Innovatie

Tom Smits

Tom Smits is onderzoeker bij SEO en is gespecialiseerd in het bouwen van (financieel)-economische modellen, econometrische analyses en machine-learning-technieken.

Tom heeft de methode helpen ontwikkelen die SEO hanteert voor het berekenen van directe en indirecte productie- en werkgelegenheidseffecten van overheidsinvesteringen en -beleid. Deze methode, die onder meer gebruikt maakt van input-output-tabellen, is inmiddels gebruikt in veel van de kostenbatenanalyses en effectenstudies die SEO heeft uitgevoerd voor de Nederlandse overheid. In dit kader heeft Tom onder meer de baten van overheidsinvesteringen in radiotelescoop SKA en de terugverdieneffecten van overheidssteun aan zeehavens berekend. Ook zet Tom deze methoden in voor het Turistika-model, dat de effecten van toerisme op de Curaçaose economie berekent.

Tom heeft veel ervaring met het (econometrisch) analyseren van microdata die betrekking hebben op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Hij werkte onder andere mee aan de doorontwikkeling van het bijstandsverdeelmodel en werkte aan verschillende projecten omtrent internationale handel en handelsakkoorden. Ook verzorgde hij de kwantitatieve analyses van verschillende beleidsevaluaties, waaronder de evaluatie van fiscale ondernemersregelingen, de evaluatie van fiscale regelingen rondom bedrijfsoverdracht en de evaluatie van ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba.

Aanvullend op zijn econometrische ervaring beschikt Tom over ruime kennis van machine-learning-technieken als feature engineering, text mining en neural networks, waarmee Tom onder andere tekst in reviews gebruikte om klanttevredenheid te verklaren en te voorspellen. Voor het ministerie van Economische Zaken bouwde Tom het lastendrukmodel voor bedrijven, waarin met behulp van clusteranalyse in de microdatabestanden van het CBS gezocht werd naar de optimale manier om bedrijven te groeperen.

Tom heeft de masteropleiding econometrie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, en bezit daarnaast een masterdiploma civiele techniek. 


Wilt u weten wat Tom voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.smits@seo.nl
020 525 1671

SEO-rapporten

04.10.2016Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2017

Het Rijk verdeelt het geld, waarmee gemeenten bijstandsuitkeringen betalen, over gemeenten. In dit onderzoek is het verdeelmodel doorontwikkeld op basis van integrale gegevens over alle Nederlanders. lees meer

06.07.2016Economische kansen Nederlandse cybersecurity-sector

SEO en VKA brengen een verkenning uit over de Nederlandse cybersecurity-sector.lees meer

11.12.2015Terugverdieneffecten van overheidssteun aan zeehavens

Welke effecten heeft overheidssteun voor zeehavens? En hoeveel van het geld komt weer terug bij de overheid, bijvoorbeeld via hogere belastingopbrengsten? lees meer

05.11.2015Notitie wijziging Gebruikelijkloonregeling

SEO heeft op verzoek van StartupDelta het effect van een wijziging van de Gebruikelijkloonregeling doorberekend. De wijziging heeft als netto effect dat de belastinginkomsten voor de overheid dalen.lees meer

05.12.2014Speelruimte: Naar een nieuwe marktordening van de land-based kansspelmarkt

De Nederlandse kansspelmarkt wordt gemoderniseerd. In 2012 heeft SEO Economisch Onderzoek enkele scenario’s geanalyseerd voor aanpassing van de huidige restrictieve marktordening.lees meer

05.12.2014Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Er gelden in Nederland verschillende fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Maar zijn deze regelingen ook noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig om de doelstellingen van het beleid te bereiken?lees meer

07.07.2014Economische effecten beperken verkooppunten tabak

Wat zijn de economische effecten van een beperking van het aantal verkooppunten van tabak? Dit rapport brengt de economische effecten in kaart voor verkooppunten wanneer de verkoop van tabak voor hen verboden zou worden.lees meer

14.05.2014Baten van Monumentenzorg

Monumentale panden hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de gebruiker en de omgeving. lees meer

20.08.2013Beoordeling van de compensatie voor de veerdienst Gorinchem

In dit rapport wordt beoordeeld of de compensatie van de gemeente Gorinchem niet leidt tot staatssteun aan de veerdienst, op basis van de zogenaamde Altmark-criteria voor Europese staatssteun.lees meer

11.02.2013Waarde verlenging mobiele vergunningen - Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Dit rapport bepaalt de waarde die verlenging van de huidige vergunningen voor mobiele communicatie vertegenwoordigt op basis van de veilinguitkomsten van de multibandveiling. lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Tom Smits

 Over ons  > Medewerkers  > Tom Smits - Mededinging & Innovatie