Tom Stolp - Onderwijs

Tom Stolp

Tom Stolp is gepromoveerd econoom met ruime ervaring op het gebied van arbeids- en gedragseconomie.

Sinds 2019 werkt Tom bij SEO bij het cluster Arbeid en Onderwijs. Hij bestudeert onder andere de arbeidsmarkt voor uitzendkrachten en kijkt naar de gevolgen van gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Voor zijn onderzoek maakt Tom gebruik van verschillende methoden om gedragseffecten te schatten. Enerzijds analyseert hij bestaande datasets (bijvoorbeeld CBS Microdata of DNB Household Survey) en gebruik geavanceerde econometrische methoden om effecten de identificeren. Anderzijds heeft hij gedurende zijn promotie laboratorium experimenten uitgevoerd om voorkeuren en gedrag te ontrafelen.


Wilt u weten wat Tom voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.stolp@seo.nl
020 525 1636

 Over ons  > Medewerkers  > Tom Stolp - Onderwijs