Valentijn van Spijker - Luchtvaart

Valentijn van Spijker

Valentijn van Spijker is onderzoeker bij het cluster luchtvaart van SEO Economisch Onderzoek. Zijn specialisme zijn kwantitatieve onderzoeksmethoden en data visualisatie.

Zijn taken bestaan voornamelijk uit kwantitatieve analyses, waaronder connectiviteitsanalyses, welvaartsanalyses, economische impactstudies en GIS analyses. Zo onderzocht hij de economische gevolgen van het verlagen van Luchthavengelden en –belastingen in Latijns-Amerika, is hij betroken bij jaarlijkse connectiviteitsanalyses en heeft hij bijgedragen aan de Airport Catchment Area Database.

Daarnaast is hij binnen SEO gespecialiseerd in data visualisatie. Hij werkt geregeld mee aan projecten buiten het cluster luchtvaart, waarbij hij naast regulier onderzoekswerk ook breed wordt ingezet voor het maken van factsheets en infographics.

Valentijn behaalde een master in Publieke Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn master scriptie onderzocht hij de determinanten van vraag naar inkomensherverdeling en hoe de effecten hiervan variëren over tijd door gebruik te maken van pseudo paneldata.

 

Wilt u weten wat Valentijn voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
v.vanspijker@seo.nl
020 525 1651

SEO-rapporten

17.05.2019Het belang van leisurevervoer op Schiphol

De verschillende passagierssegmenten op Schiphol zijn allemaal afhankelijk van leisurepassagiers. Deze passagiers dragen dan ook in belangrijke mate bij aan de welvaart die de luchthaven voortbrengt. lees meer

08.03.2019Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in het prijspeil van Schiphol ten opzichte van tien concurrerende luchthavens. lees meer

08.03.2019Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2018

Door de capaciteitsschaarste heeft de connectiviteit op Schiphol zich minder sterk ontwikkeld dan voorgaande jaren. Ook blijft de ontwikkeling gemiddeld genomen achter bij die van de concurrentie.lees meer

20.02.2019Onderwijsstromen en gelijke kansen in Den Haag

SEO zocht voor de tweede keer uit hoe het gesteld is met de gelijke kansen bij onderwijsovergangen in Den Haag.lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

25.07.2018Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties 2009-2017

De directe en indirecte connectiviteit van Schiphol groeien sterker dan op alle andere onderzochte luchthavens. Daarnaast ontwikkelt Schiphol zich nog altijd beter dan Parijs Charles de Gaulle.lees meer

25.06.2018Secundaire slothandel op Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen zijn voorstander van een systeem van bilaterale onderhandeling. Dat gaat ten koste van de transparantie. Toezicht is nodig om inzicht in de effecten te krijgen.lees meer

17.04.2018Kansengelijkheid in het onderwijs in Leiden

Basisscholen in Leiden geven hoge schooladviezen in vergelijking met scholen in andere grote steden, maar ook in vergelijking met de prestaties van leerlingen op de eindtoets.lees meer

18.12.2017Economische Effecten Schiphol

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam heeft SEO onderzoek gedaan naar de economische betekenis van Schiphol en de effecten van aanhoudende capaciteitsschaarste op de luchthaven.lees meer

11.12.2017Comparing the remuneration at international organisations with that at national governments

Dit rapport vergelijkt de beloning van werknemers van enkele internationale organisaties met die van werknemers van enkele landelijke overheden.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Valentijn van Spijker.

 Over ons  > Medewerkers  > Valentijn van Spijker - Luchtvaart