Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance

Ward Rougoor

Ward Rougoor is gespecialiseerd in financieel economisch onderzoek. Hij heeft ruim 5 jaar ervaring met (beleids-) evaluatieonderzoek, zowel in nationale als internationale context.

Ward heeft veel ervaring met het evalueren van financieringsinstrumenten. Zo evalueerde hij Qredits Microfinanciering, Project Financieringslink en de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast doet Ward veel evaluatieonderzoek van internationale ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de evaluaties van 2SCALE, het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Naast evaluatieonderzoek is Governance is een belangrijk onderzoeksthema voor Ward. Hij was onderdeel van de onderzoeksteams van vier recente SEO-onderzoeken naar de Code Pensioenfondsen en de naleving van de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven (boekjaren 2015 en 2016).

Ward beheerst een breed pallet aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hij is bedreven in (meta)regressieanalyses, clusteranalyses en input-output modellen. Ook kan hij uit te voeten met WACC en CAPM modellen en waarderingsvraagstukken in den brede. Daarnaast heeft hij ervaring met maatschappelijke kostenbaten analyses (MKBA’s), het afnemen van enquêtes, (groeps-) interviews en het uitvoeren van dossieranalyse en literatuuronderzoek.

Ward heeft een Master International Economics and Globalisation van de Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis modelleerde hij wereldwijde inkomensongelijkheid in de 21e eeuw. Een aangepaste versie van dit artikel is later gepubliceerd in World Development.


Wilt u weten wat Ward voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
w.rougoor@seo.nl
020 525 1633

SEO-rapporten

06.11.2018Balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s

Het kabinet wil een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen naar laagbelastende jurisdicties invoeren ter bestrijding van belastingontwijking. Welk deel van deze betalingen wordt geraakt door deze bronbelasting?lees meer

17.07.2018Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht, toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders en naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is risicogerichter gaan opereren in de periode 2012-2016.lees meer

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

30.01.2018Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.lees meer

26.06.2017De boot gemist? Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering wordt weinig gebruikt en is daardoor niet doeltreffend. SEO beveelt aan om bij toekomstige regelingen scherper af te wegen welk probleem wordt opgelost. lees meer

19.04.2017Dutch Export Opportunities in Asia: Is the Netherlands Lagging Behind?

Deze studie identificeert de comparatieve voordelen van de Nederlandse export sectoren.lees meer

09.02.2017Effecten van zes EU-handelsakkoorden op de Nederlandse economie

De Europese Unie overweegt zes nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn positief maar klein. Als alle zes akkoorden tegelijk ingaan, stijgt het Nederlands BBP met 0,5 procent.lees meer

03.02.2017Telecommunicatie in Caribisch Nederland

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van telecommunicatiemarkten in Caribisch Nederland sinds de transitie. Verbeterde toegang tot, en toegenomen aanbod van, telecommunicatiediensten zijn belangrijke ontwikkelingen.lees meer

24.01.2017Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017

Waarde landelijke commerciële radiovergunningen bij verlenging van 1 september 2017 tot 1 september 2022 in totaal € 8,484 miljoen (voor belasting).lees meer

17.01.2017Code Pensioenfondsen 2015

Dit rapport bevat het nalevings- en verdiepingsonderzoek van de Code Pensioenfondsen, uitgevoerd in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Ward Rougoor.

 Over ons  > Medewerkers  > Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance