Onafhankelijkheid

Onafhankelijk toegepast economisch onderzoek

Centraal in de missie van SEO Economisch Onderzoek staat het doen van onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. De onafhankelijkheid van het SEO onderzoek houdt in dat het wordt uitgevoerd:

  • zonder vooringenomenheid, politieke kleuring of persoonlijk belang;
  • volgens afspraak met de opdrachtgever, maar zonder dat deze (mede)bepalend is voor de onderzoeksresultaten;
  • zonder dat de resultaten van het onderzoek afhankelijk zijn van een financieel belang.

De resultaten van het onderzoek volgen uit een deskundige toepassing van algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes en theorieën. Conclusies zijn gebaseerd op een objectieve interpretatie van de feiten en een (statistisch) verantwoorde analyse van het onderzoeksmateriaal. Opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat de integriteit van de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek niet in twijfel kan worden getrokken. SEO heeft een gedragscode opgesteld om een verdere uitwerking te geven aan bovengenoemde principes. Lees hier de Gedragscode Belangenverstrengeling.

 Over ons  > Onafhankelijkheid