Raad van Toezicht

SEO Economisch Onderzoek is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. Op grond van de statuten bestaat de Raad uit personen uit het bedrijfsleven en hoogleraren verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde is q.q. lid van de Raad van Toezicht van SEO. De Raad staat 'op afstand' en heeft geen bemoeienis met individueel onderzoek.

Raad van Toezicht

Mr. Jacques Schraven (voorzitter) Voorzitter Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland BV en non-executive director Tata Steel Ltd
Prof. dr. Paul de Beer Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel; onderzoeker AIAS, UvA
Prof. dr. Wim Boonstra (penningmeester) Bijzonder hoogleraar Economische en monetaire theorie aan de VU; Chief Economist Rabobank
Prof. dr. Arnoud Boot Hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, UvA, en directeur van het Amsterdam Center for Law and Economics
Prof. dr. Han van Dissel Decaan, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA; Hoogleraar Bedrijfskunde, UvA
Dr. Jaring Hiemstra Oprichter van Hiemstra & De Vries, een middelgroot adviesbureau in Nederland
   
   

Lees het verslag van de Raad over 2017.

 Over ons  > Raad van Toezicht