Wetenschap

Wetenschap bij SEO Economisch Onderzoek

SEO wil op de markt voor contractonderzoek een nichespeler zijn die zich onderscheidt door de hoge kwaliteit van haar onderzoek. Deze nichepositie kan alleen worden behouden en versterkt door de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en van de medewerkers te bewaken en te verbeteren.

Twee sporen
Het stimuleren van de kwaliteit en het borgen van het wetenschappelijk karakter van ons werk gaat over twee sporen:

  • rapporten die in opdracht worden geschreven, en
  • publicaties van SEO medewerkers in wetenschappelijke tijdschriften.

Rapporten
In SEO-rapporten worden inzichten uit de wetenschappelijke economische literatuur vertaald en aangewend in praktische oplossingen voor vraagstukken van de overheid en van bedrijven. SEO past de economische wetenschap toe op de praktische vragen die de overheid en bedrijven beantwoord willen zien. De antwoorden op deze vragen, de conclusies van ons onderzoek, helpt opdrachtgevers bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wetenschappelijke publicaties
Om de wetenschappelijke kwaliteit van SEO-publicaties continu te verbeteren, onderneemt SEO wetenschappelijke activiteiten op hoog niveau. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het schrijven van wetenschappelijke artikelen in peer reviewed tijdschriften. Daarnaast wordt ons wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd op wetenschappelijke congressen.

SEO besteedt een substantieel budget aan wetenschappelijke activiteiten van medewerkers. Op deze manier streeft SEO naar een goede synergie tussen contractonderzoek en eigen wetenschappelijk onderzoek, met als doel het borgen van de kwaliteit en het wetenschappelijk karakter van onze organisatie.

 

 

 Over ons  > Wetenschap