pagina

Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?


Publicatienummer: 2009-53
Auteurs: G. Burghouwt, R.B.T. Lieshout, J. Veldhuis, J. de Wit
Opdrachtgever: V&W/DGLM
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-515-7

Liberalisering van luchtvaartmarkten resulteert over het algemeen in welvaartswinst voor consumenten, in de vorm van lagere ticketprijzen, ruimere keuze uit type aanbieders en serviceniveaus, meer bestemmingen en hogere frequenties. Naar aanleiding van Kamervragen over de marktsituatie op de route Amsterdam-Paramaribo en in het bijzonder de hoogte van de ticketprijzen tussen Amsterdam en Paramaribo heeft de minister van Verkeer en Waterstaat toegezegd de mogelijkheden van verdere liberalisatie van de luchtroute Amsterdam-Paramaribo te zullen bestuderen. Tegen de achtergrond van de verkenning van de luchtvaartpolitieke opties voor de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is het daarnaast eveneens van belang te bezien wat de marktmogelijkheden zijn om vanuit Nederland bestemmingen in de Nederlandse Antillen te combineren met de bestemming Paramaribo.

DGLM heeft SEO Economisch Onderzoek daarom gevraagd onderzoek te doen naar:

  • de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname;
  • de mogelijkheden en haalbaarheid van gecombineerde lijn/charteroperaties tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname.

Categorie: 2009, Rogier Lieshout, Jan Veldhuis, Luchtvaart