pagina

Arjan Heyma en Bas ter Weel in het FD


Op de website van het Financieele Dagblad is een artikel verschenen van Arjan Heyma (clusterhoofd Arbeid & Onderwijs) en Bas ter Weel (algemeen directeur):

Leraren in het basisonderwijs zijn eensgezind in hun strijd voor een lagere werkdruk en betere beloning. En eerlijk is eerlijk: in vergelijking met werkenden buiten het basisonderwijs hebben ze een punt. Het kabinet komt ze dan ook tegemoet met €500 mln extra om de werkdruk te verlagen en €270 mln extra om de lonen te verhogen. Maar men wil meer en eist €1,4 mrd. De argumenten die daarvoor worden aangedragen snijden echter niet altijd hout.

Lees het gehele artikel op de website van Het Financieele Dagblad.

 

Arjan Heyma is clusterhoofd Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is gespecialiseerd in het combineren van micro-economische analyses en beleidsonderzoek. Daarnaast richt zijn onderzoek zich vaak op arbeidsmarktontwikkelingen, economische gevolgen van vergrijzing en het onderwijsrendement. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.

Bas ter Weel is algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring op het terrein van toegepast economisch onderzoek en beleidsanalyse. Zijn expertise ligt onder andere op het terrein van innovatie, zorg, financiële markten, internationale betrekkingen, pensioenen en vergrijzingsvraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij vooral op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs veel beleidsmatig onderzoek verricht. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel


Categorie: actueel