pagina

Artikel ‘Street Prostitution Zones and Crime’ van Paul Bisschop in American Economic Journal


Een artikel van Paul Bisschop (SEO), Stephen Kastoryano (Universiteit van Mannheim) en Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) over de effecten van tippelzones op criminaliteit in Nederlandse steden is in november gepubliceerd in American Economic Journal: Economic Policy.

In het artikel ‘Street Prostitution Zones and Crime’ concluderen de onderzoekers op basis van een difference-in-difference analyse van 25 Nederlandse steden dat het openen van een tippelzone gunstige effecten heeft op seksuele criminaliteit in de stad. Gedurende de eerste twee jaar na opening van een tippelzone daalt het aantal registraties van seksueel misbruik en verkrachtingen met ongeveer 30 tot 40 procent. Steden die een licentiesysteem introduceerden voor tippelzones zagen ook drugs gerelateerde criminaliteit dalen.

Lees het volledige artikel op de website van American Economic Journal

Het artikel heeft direct stof doen opwaaien in internationale kringen. In het onder economen bekende blog Marginal Revolution werd dit onderwerp besproken op 31 oktober.


Paul Bisschop werkt sinds januari 2012 als onderzoeker in het cluster Arbeid & Onderwijs. Zijn expertise ligt op het gebied diverse arbeidsmarktvraagstukken en effectmeting in het onderwijs. Meer is te lezen in zijn volledige profiel


Categorie: actueel