pagina

Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk


Publicatienummer: 2018-73
Auteurs: Koert van Buiren, Christiaan Behrens en Thijs Boonekamp
Opdrachtgever: Expertgroep Connectiviteit Caribische delen Koninkrijk en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Het aanbod van luchttransport in termen van aantallen vluchten en stoelen is op alle routes in het Caribische deel van het Koninkrijk sterk teruggelopen tussen 2012 en 2017. De ontwikkeling van de vraag laat eenzelfde beeld zien: er is sprake van sterke afname van aantallen passagiers. In dezelfde periode waarin de connectiviteit afnam, groeide de bevolking op de meeste eilanden.

De marktomstandigheden van dunne, krimpende routes, afhankelijkheid van één (dominante) maatschappij en gebrek aan alternatieven maken maatschappelijke belangen van betrouwbaarheid en betaalbaarheid kwetsbaar.

Het belang van borging van de connectiviteit tussen de Caribische delen van het Koninkrijk wordt onderstreept door de substantiële negatieve welvaartseffecten van verdere verslechtering van de connectiviteit. De omvang van deze effecten wordt in belangrijke mate bepaald door gebrek aan reële alternatieve routes en vervoerswijzen, en hoge marktaandelen. Een welvaartsanalyse laat zien dat het voorkomen van verdere achteruitgang van de connectiviteit omvangrijke economische baten kent.

Marktfalen (schaalvoordelen, afhankelijkheid van één of enkele luchtvaartmaatschappijen) en agglomeratievoordelen rechtvaardigen de inzet van PSOs in het luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Voor meer informatie: secretariaat@seo.nl of bel projectleider Koert van Buiren (06-125 05 395)


Categorie: 2019, Christiaan Behrens, Thijs Boonekamp, Mededinging & Innovatie, Luchtvaart