pagina

Corporate Governance Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.


Publicatienummer: 2013-66
Auteurs: K. van Buiren, L. van Halderen
Opdrachtgever: de Gezaghebber van Bonaire en het ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-726-7

In opdracht van de Gezaghebber van Bonaire en van het ministerie van Economische Zaken heeft SEO onderzoek gedaan naar de corporate governance bij Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB).

De doelstelling van het onderzoek is om (i) zicht te krijgen op hoe de corporate governance bij WEB de afgelopen periode heeft gefunctioneerd, en (ii) voorstellen te doen voor versterking van de corporate governance in de toekomst.

Het onderzoek is uitgevoerd door Koert van Buiren (projectleider, SEO) en Ludo van Halderen (zelfstandig adviseur). Het CV van Koert van Buiren is te vinden op: www.seo.nl/over-ons/medewerkers/koert-van-buiren-directie/

Ludo van Halderen is als onderaannemer door SEO bij deze opdracht betrokken vanwege zijn kennis en expertise op het gebied van corporate governance, bij energiebedrijven in het bijzonder, en vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij onderzoek naar de energievoorziening op Bonaire. Ludo van Halderen bekleedt momenteel verschillende commissariaten en is in het verleden onder meer bestuursvoorzitter geweest van Nuon (januari 2002 - april 2008) en voorzitter van de raad van commissarissen van Econcern (juli 2008 – mei 2009).

De conclusies over het functioneren van de corporate governance bij WEB en de aanbevelingen voor het versterken daarvan, zijn beschreven in het onderzoeksrapport dat hieronder te downloaden is.


Categorie: 2013, Mededinging & Innovatie