pagina

De diverse loopbanen van bèta’s. Bèta-loopbaanmonitor 2008


Publicatienummer: 2009-10
Auteurs: D. de Graaf, B.J.F. Hof, C. van Klaveren
Opdrachtgever: Platform Bèta Techniek, KIVI NIRIA, KNCV, Technisch Weekblad
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-5861-059-1

Dit onderzoek naar de loopbanen van bèta’s is niet de eerste en toch uniek. Platform Bèta Techniek en partners hebben eerder de loopbanen van bètaopgeleiden in kaart laten brengen. Destijds werd geen informatie verzameld onder niet-bètaopgeleiden. Ook was het onbekend of de werknemers al dan niet een bètaberoep hadden. Dit onderzoek beschikt wel over informatie over de precieze opleiding en over het beroep (bèta, niet-bèta). Daarmee zijn de bètaopgeleiden in bètaberoepen te onderscheiden van de bètaopgeleiden in niet-bètaberoepen. En ook over de niet-bètaopgeleiden in bèta- en niet-betaberoepen zijn gegevens voorhanden. Dat maakt een vergelijking tussen deze groepen mogelijk en plaatst de bèta’s in perspectief. 

De informatie is verzameld in de Loonwijzer. Vanaf eind 2006 is in deze langlopende enquête aan circa 30 duizend werknemers met een mbo- en (vooral) hbo- en wo-diploma gevraagd welke precieze opleiding ze hebben gevolgd. Dit rapport beschrijft de loopbanen van bèta’s aan de hand van de beloning en arbeidsvoorwaarden, de loopbaanontwikkeling, de baantevredenheid en de training en competentieontwikkeling. 

De hoofdconclusies luiden: 

  • Bijna helft hoger opgeleide bèta’s niet in bètaberoep 
  • Veel verschillen tussen bètaopgeleiden en niet-bètaopgeleiden terug te voeren op grote aandeel mannen bij bèta’s 
  • Loon wo’ers in bètaberoepen blijft achter 
  • De ene bèta is de andere niet; grote verschillen tussen opleidingen en branches 

Categorie: 2009, Djoerd de Graaf, Arbeid & Onderwijs, Bert Hof