pagina

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs


Publicatienummer: 2008-34
Auteurs: D. de Graaf, B. Hof
Opdrachtgever: de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-446-6

In 1998 was de arbeidsmarkt van fiscalisten krap. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wilde daarom beter zicht op de arbeidsmarkt van hoog opgeleide fiscalisten die pas het hoger onderwijs hadden verlaten. SEO Economisch Onderzoek heeft destijds die arbeidsmarkt geschetst. De opzet van dat onderzoek was als volgt. De aanbodzijde gedefinieerd als de uitstroom uit het hoger onderwijs werd in kaart gebracht aan de hand van bestaande gegevens. 

De vraagzijde gedefinieerd als de bedrijven en instellingen waar de uitstroom komt te werken werd in kaart gebracht op basis van bestaande gegevens én interviews met grote afnemers (grote kantoren, de Belastingdienst). Vervolgens werd de spanning tussen vraag en aanbod vastgesteld. 

Anno 2006 is de arbeidsmarkt van fiscalisten nog altijd krap. De NOB heeft daarom behoefte aan een update van het in 1998 uitgevoerde onderzoek. De wens is een aanpak in twee stappen. In de eerste stap is de aandacht gericht op de aanbodzijde, gebaseerd op direct voor handen zijnde gegevens. Daarna wordt besloten of en zo ja welke behoefte bestaat aan een tweede stap: een onderzoek naar de vraagzijde van de markt, waarin onder andere grote werkgevers van fiscalisten worden geïnterviewd. 

Dit onderzoeksrapport is een verslag van de eerste stap. In tegenstelling tot in 1998 wordt in deze eerste stap dus primair een blik geworpen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. 

De opbouw van het rapport is als volgt. 

  • Hoofdstuk 2 gaat in op hoeveel studenten een fiscale opleiding zijn gaan volgen in de afgelopen jaren en vooral op de verwachte uitstroom vanuit die opleidingen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. 
  • Hoofdstuk 3 schetst een beeld van wie deze fiscalisten zijn. Wat is hun achtergrond, ook tijdens de opleiding? 
  • Hoofdstuk 4 beschrijft de arbeidsmarktpositie van fiscalisten. Wat zijn hun arbeidsvoorwaarden en welke arbeidsvoorwaarden wensen ze? 
  • Hoofdstuk 5 geeft weer in welke sectoren en functies fiscalisten terecht komen. Daarmee komt in deze eerste stap van het onderzoek de vraagzijde toch zijdelings aan bod. 
  • Hoofdstuk 6 ten slotte concludeert en geeft beleidsaanbevelingen. Hoe kunnen de bevindingen van het onderzoek worden omgezet in beleid om het aanbod beter op de (grote) vraag aan te laten sluiten?

Categorie: 2008, Bert Hof, Arbeid & Onderwijs