pagina

Duurzaamheid schuldentrajecten


Publicatienummer: 2015-73
Auteurs: L. Kok, C. Berden, M. Lammers, R. Scholte & M. von Bergh
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-791-5

Wat gebeurt er met schuldenaren die met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Hoe ontwikkelt hun financiële positie zich? Hebben zij vaker een baan na beëindiging van een schuldentraject? Vallen zij terug in schulden? En wat doen gemeenten om terugval te voorkomen? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek.


Categorie: 2015, Lucy Kok, Marloes Lammers, Robert Scholte, Zorg & Sociale Zekerheid