pagina

Economische projectbeoordeling Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren


Publicatienummer: 2010-08
Auteurs: C.C. Koopmans, F. Tewes
Met medewerking van: D. de Graaf
Opdrachtgever:
 SURFfoundation
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-543-0

SURFfoundation heeft een projectplan opgesteld voor het opzetten van een landelijke infrastructuur voor toetsing en toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs. Het projectplan zal worden beoordeeld door verschillende gremia. Daarbij is onder andere een projectbeoordeling vanuit economisch perspectief nodig. SURFfoundation heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om deze projectbeoordeling uit te voeren. 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe wordt het Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs beoordeeld vanuit economisch perspectief?

Gegeven de korte doorlooptijd van het onderzoek heeft de projectbeoordeling noodzakelijkerwijs een globaal karakter. Er wordt gewerkt met inschattingen, mogelijkheden en bandbreedtes.


Categorie: 2010, Carl Koopmans, Djoerd de Graaf