pagina

Een frisse wind in Amsterdam


Publicatienummer: 638
Auteurs: H. Keuzenkamp, C. Koopmans, C. van der Vegt, C. Bijvoet
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-224-0

Een killer economisch klimaat en een nieuwe politieke wind in Den Haag laten Amsterdam niet onberoerd. De Amsterdamse economie is echter niet zo kwetsbaar voor tegenwind als begin jaren tachtig. Ook de gemeentebegroting is op dit moment robuuster dan in de vorige periode van economische tegenspoed. Bij een 'normaal' conjunctuurverloop zijn de gevolgen voor Amsterdam zeer beperkt. 

In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de gevoeligheid van Amsterdam voor de nieuwe politieke en economische context. Aanleiding was de voorgenomen besluitvorming in de Gemeenteraad over de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De studie bevat een analyse die gebaseerd is op modelmatige berekeningen, begrotingsstukken van Rijk en de gemeente en gesprekken met een aantal betrokkenen in Amsterdam en Den Haag. De studie bevat geen analyse van de economische effecten van de Noord-Zuidlijn of het ermee gepaard gaande budget. In die zin is de studie slechts aanvullend of ondersteunend voor de besluitvorming.

De belangrijkste risico's voor de Amsterdamse economie vormen:

  • Op korte termijn de uitwerking van nieuw rijksbeleid in de sociale zekerheid, zowel voor de Amsterdamse arbeidsmarkt als voor de gemeentefinancien;
  • Op langere termijn een afnemend groeipotentieel wegens onvoldoende eigen groei van het arbeidsaanbod door tekortschietende woningbouw, of onvoldoende pendel door congestie van de infrastuctuur.

Categorie: 2002, Carl Koopmans, Arbeid & Onderwijs